Vapen

Vilka regler gäller för enhandsvapen vid grytjakt?

Jag har läst att endast grytpistol och grytrevolver, vilket är enskottare, är tillåtna vid grytjakt, och att endast jägmästare och viltvårdsjägare får tillstånd för singel-action (SA) grytrevolver, som är flerskottare. Samt att om man får tillstånd att inneha enhandsvapen som är singel-action grytrevolver så är vapenlicensen tidsbegränsad till fem år. Stämmer det?
Skulle ni kunna förklara reglerna? Jag har letat efter information i olika forum samt på Polisens webbplats, men kan inte hitta någon.
Grzegorz

Svar:

Naturvårdsverkets föreskrifter medger att en jägare som bedriver såväl grytjakt som jakt med ställande hund efter grävling kan beviljas licens för enhandsvapen av både enkel- och flerskottstyp.
För att beviljas licens på ett enhandsvapen ska det föreligga synnerliga skäl, och för enhandsvapen av flerskottstyp anses det endast föreligga ett behov om jakt och viltvård bedrivs yrkesmässigt eller genom annat kvalificerat behov.
För att beviljas licens på ett enhandsvapen ska den sökande visa att denne kan handha ett sådant vapen. Det kan du som söker visa genom till exempel utbildning hos ett auktoriserat skytteförbund eller annan utbildning i vapenhantering som har genomförts i till exempel Försvarsmaktens regi.
I de fall en licens beviljas för flerskottsvapen är den tidsbegränsad till max fem år. Beviljas du däremot en licens på ett enhandsvapen av enskottstyp ska den endast i undantagsfall vara tidsbegränsad. Polisen finner stöd i sin bedömning i rättsavdelningen handbok för handläggning av vapenärenden.

Oskar Fredrik Jonsson , 29 juni, 2024