Kan ett VVO besluta hur många vårbockar som får fällas?
Torbjörn
Svar

Årsstämman hos ett viltvårdsområde kan besluta om jaktens inriktning inom viltvårdsområdet. Det kan innebära att man till exempel beslutar om hur många vårbockar som ska fällas.