Foto: Shutterstock

För och emot jakt på vårbock

Beslutet att tillåta jakt på råbockar under våren i hela landet har väckt starka känslor. Höga vågor av för och emot rullar i debatten. Oro för att vårjakten ska bli så intensiv att rådjursstammen får en knäck står mot glädjen i ökade jaktmöjligheter. Här är några av alla röster med funderingar i ämnet vårjakt på råbock.
Fredrik Oskarsson

Jakt på vårbock är ingen nyhet för Fredrik Oskarsson i Årsunda i Gästrikland. Han har haft möjlighet att jaga råbock i maj sedan början av 1990-talet.

– För oss är vårjakten en vana och en naturlig del av jaktlivet. Jag kan inte se att den har skapat problem i rådjursstammarna här uppe. Det handlar, som i all jakt, om viltförvaltning. Vi har gott om rådjur och jag lovar att det finns bockar kvar, trots en vårjakt som har pågått i många år, säger Fredrik.

Är jakttrycket på bockar hårt på våren? Har den jakten ersatt augustijakten?

– Nej, på båda frågorna. Visst finns det jägare här som jagar mer bock under våren än när hösten kommer, men som jag ser det jämnar det ut sig. De flesta som jag känner skjuter en bock på våren, vi kallar det en grillbock. Fint väder, spännande jakt, en upplevelse i naturen. Men skulle det vara ont om bockar, då skjuter jag ingen.

Fredrik Oskarsson berättar att det sköts fler bockar än normalt under de första åren med vårjakt. Det var nyhetens behag. Men det tog inte lång tid förrän den sammanlagda avskjutningen av bockar jämnade ut sig mellan vår och höst och gick tillbaka till vad som anses som normalt.

Det mesta i jaktskogen, fortsätter han, styrs av sunt förnuft och erfarenheter. Dessutom, precis som i all gemensam viltförvaltning, håller jägare ofta koll på varandra.

– Om någon lägger ett onödigt hårt jakttryck på bockarna så pratar man om saken. Men det gäller lika mycket i augusti som i maj och juni.

Hur reagerar ni som är vana vid vårjakten på den debatt som nu hörs längre söderut i landet?

– Man kan nog sammanfatta det med att vi är lite konfunderade. Här fungerar jakten på vårbockar som en del i den totala jakten, i den totala förvaltningen av rådjuren.

Fredrik Oskarsson menar dessutom att en jägare som är intresserad av att höja kvaliteten på råbockarna i ett område har stora möjligheter att jaga selektivt under våren.

– Alla rådjur är ute och rör sig. Du kan studera och välja ut individer med mindre bra anlag, om du är intresserad av att få fram medaljhorn. Bockarna börjar revirmarkera och du ser vilka stora bockar som regerar, du ser vilka de svagare ungbockarna är och vilka bockar som är på stark retur. Jag ser faktiskt en rad fördelar med vårjakten när det gäller förvaltningen, säger Oskarsson.

Mikael Hultnäs

Förbundet har inte tagit ställning än

Mikael Hultnäs är en av riksviltvårdskonsulenterna på Jägarnas Riksförbund, JRF. Han berättar att förbundet, trots att ämnet har varit uppe för diskussion, ännu inte har tagit ställning i frågan om för eller emot vårjakt på råbock.

– Det finns tydliga argument både för och emot. Som jag ser det handlar allt om att alla viltstammar kräver en förvaltning som innefattar en genomtänkt avskjutning.

Där hittar vi ett tydligt argument emot vårjakten. Om alla jägare medvetet skjuter flera bockar under maj–juni, samtidigt som de fäller lika många bockar som de är vana vid under augustijakten, är risken för en snedfördelning i stammen naturligtvis stor.

Men redan nu har många jaktlag fattat beslut om en taktik som undanröjer den risken. Det syns i både öppna och slutna grupper på nätet. Först bestämmer laget hur många råbockar som varje medlem får skjuta under säsongen och sedan är valet fritt, vårjakt eller augustijakt.

– Ja, den tanken leder inte till en sönderskjuten rådjursstam. Men återigen, allt landar i att vi satsar på en genomtänkt förvaltning, säger Mikael Hultnäs.

Handlar om det övergripande jakttrycket

Jens Gustafsson, också han riksviltvårdskonsulent på JRF, är ännu tydligare.

– Jag är helt övertygad om att den svenska jägarkåren kan hantera vårjakten på råbockar som en del i en förvaltning som sträcker sig över hela jaktåret. Skulle det nu under de första åren med vårjakt visa sig att avskjutningen av bockar ökar för mycket, då handlar det bara om att minska den avskjutningen.

Jens Gustafsson

Jens Gustafsson menar att allt handlar om det övergripande jakttrycket.

– Det går att genom en alldeles för hård avskjutning trycka ner en viltstam onödigt mycket. Men det spelar ingen roll när under jaktåret som det sker. Skjuter jag en bock i maj så plockar jag ut den ur aveln. Exakt samma sak händer om jag skjuter den bocken i augusti. Jag kan inte se skillnaden, säger Jens Gustafsson.

På många håll i södra Sverige har rådjursjakten förändrats under de senaste decennierna. En tydlig förändring handlar om dovvilt, vildsvin och jakthundar.

I takt med ökande stammar av vildsvin och dovvilt har intresset för jakt med kortdrivare, stöthundar och klass 1-vapen tagit över allt mer från rådjursjakt med drivande hund och hagelbössa. Där hittar vi ett i praktiken starkare skäl till en eventuell snedfördelning mellan könen i rådjursstammen.

– Intresset för bockjakt har alltid varit stort och är det fortfarande. Men när getter och kid också är lovliga från 1 oktober är det inte längre så vanligt att målet med en jaktdag är att jaga rådjur. I alla fall inte där det finns dovvilt, kronvilt och vildsvin, säger Viktor Lundstedt.

Han har ansvarat för viltförvaltningen på flera marker i Östergötland. Bland annat har han lagt stor möda på att bygga upp kvaliteten hos råbockarna på dessa marker. För honom handlar jakten i praktiken om att vårda stammens råbockar, inte minst genom jakt.

– Är det fina bockar som man vill ha så krävs inventering och selektiv avskjutning. Jag börjar tidigt på våren för att ta reda på vilka bockar som jag har, hur de har utvecklats och var de finns. Det är relativt enkelt under vår och försommar och handlar mest om tid. Du hittar snabbt var bockarna markerar revir, du ser när stora bockar stöter undan unga och svaga bockar. När jakten börjar i augusti handlar mycket av jakten om att skjuta selektivt, om att skjuta undan bockar med dåliga anlag och bockar på stark retur. Allt för att spara fina handjur för att nå målet som är medaljbockar.

Viktor Lundstedt

Enkel selektering

Och den selekteringen, menar Viktor Lundstedt, är ganska enkel att göra nu när vårjakten är tillåten.

– Ingen vet väl ännu hur det kommer att fungera längre fram, men under våren är det relativt lätt att jaga selektivt.

Å andra sidan ser Viktor Lundstedt en stor baksida med vårjakten. Det finns en risk för att det fälls, ur hans perspektiv, för många fel bockar.

– Att skjuta bockar bara för att det är tillåtet, utan att vara medveten om hur det påverkar bockarnas kvalitet, kan naturligtvis påverka negativt. Men den risken är förstås lika stor i augusti. Jag tycker att vi ska prata mer om klok förvaltning än om när på året som vi får skjuta råbockar.

Hårdare kritik söderut

Ju längre söderut som vi letar, desto större blir kritiken mot jakt på råbockar under våren. En av dem som ser stora nackdelar är Andreas Molin. Han är yrkesjägare på Mellby Gård i Skåne och skräder inte orden.

– Jag tror tyvärr att det kommer att bli katastrof i södra Sverige. Rådjursstammen kommer inte att klara det som kommer.

Molin menar att vårjakten på råbock gynnar småmarkerna.

– Det är småmarkernas jägare som skjuter mest vilt redan nu, sett till arealen. Det är där som jakttrycket på bockar alltid är hårdast. Av flera skäl skjuter man helt enkelt det som kommer, det man ser.

Andreas Molin

Du säger av flera skäl, vilka?

– Ett är höga arrendepriser. Kostar jakten mycket vill du få valuta för pengarna. Ett annat skäl är att man på många mindre marker jagar utan att tänka viltförvaltning, utan att ha koll på eller samverka med jaktgrannar. Risken finns också för ytterligare ett ekonomiskt skäl, eftersom det är vanligt att mindre marker säljer bockjakt till framför allt danska jägare, säger Molin.

Allt det tillsammans med att det från och med i år blir två premiärer på råbockar, kan alltså, enligt Andreas Molin, få rejält negativa konsekvenser.

– På större marker skjuter vi ett par stora bockar varje år, bockar som vi anser ska skjutas. Det skapar förutsättningar för en stark rådjursstam. Men tyvärr är det för få jägare som tänker så, i stället handlar det ofta om att skjuta de bockar som visar sig.

En annan sak som Andreas Molin pekar på är att Sverige inte ser likadant ut överallt. Det går, menar han, inte att jämföra varken jaktkultur, geografiska förutsättningar, arrendepriser eller viltstammars täthet mellan exempelvis Årsunda kommun i Gästrikland och Hässleholms kommun i Skåne.

Men rent praktisk är det väl så att resultatet av den nya vårjakten ligger i händerna på jägarna själva? Vi behöver ju inte öka jakttrycket bara för att jakttiderna blir längre.

– Så är det naturligtvis. Men jag tror inte att tillräckligt många jägare klarar att ta det ansvaret, tyvärr. I alla fall inte här nere i söder, säger Andreas Molin. 

Olika förutsättningar föder kritik

Efter mer än tre decennier med vårjakt i de fem län som drabbades hårdast av nedfallande cesium 1986, är det svårt att statistisk se att jakten har haft någon märkbar negativ påverkan på rådjursstammen. Men landet är långt, förutsättningarna ser inte riktigt likadana ut överallt.

Alla är överens om att vårjakten ska vara kvar där den under lång tid har varit tillåten. Fortfarande är det största skälet cesiumhalten i viltkött som skördas under hösten, ett annat skäl är att förvaltningen där faktiskt har fungerat bra.

Den hårda kritik som framförs bygger framför allt på att jakten i viltrika marker i söder, exempelvis i Skåne och på Öland, inte rakt av går att jämföra med jakt i Bergslagen och ännu längre norrut. Många upprörda röster pekar på att jaktmarkerna blir mindre ju längre söderut i landet som vi kommer. Det ställer stora krav på samverkan när det gäller viltförvaltning, en samverkan som kritiker menar knappast går att förvänta sig.

Dessutom är jakttrycket generellt högre i södra Sverige. Ovanpå det är det inte ovanligt att det säljs jakt på råbock. Det gäller mindre och ibland riktigt små marker. Om fler ser lockande ekonomiska vinster med att sälja bockjakt både vår och höst kan det leda till en utveckling som slår hårt mot rådjursstammen, menar kritiker.

Efter namninsamlingar och andra kampanjer lämnades en protest in till regeringen med en uppmaning om att plocka bort vårjakten på råbock ur den pinfärska nya jakttidsförordningen. Regeringen sa nej. Beslutet gäller, men mycket av upprördheten är kvar.

Att många jägare, också i landets södra delar, välkomnar vårjakt på råbock är uppenbart efter en rundringning som Jakt & Jägares redaktion har gjort. Men få är villiga att uttala sig offentligt. Trycket från kritiker är hårt och detta tryck hörs långt.

Åsikter om vårbocksjakten

FÖR
• Risk för ett alldeles för hårt jakttryck på bockar. Det kan leda till en negativ utveckling av rådjursstammen.
• Rådjursmarker som håller en stam med omtalade medaljbockar riskerar att tappa en sedan länge genomtänkt förvaltning.
• Om fel bockar skjuts på våren, stora bockar med fina anlag, blir kvaliteten på råbockar sämre.
• Fler jakttillfällen.

EMOT
• Tack vare rådjurens revirbeteende bjuder vårjakten på bra möjligheter till selektiv jakt. Under våren är det enkelt att skjuta rätt bockar, företrädesvis unga bockar som med stor sannolikhet snart lämnar området för att hitta ett eget revir, och gamla bockar som inte längre utvecklas. Generellt är våren den bästa tiden för en inventering av stammen.
• Om rätt bockar skjuts på våren, klena bockar med dåliga anlag, blir kvaliteten på råbockar bättre.

 

Råbocken om våren

Råbocken fäller generellt sina horn i november. Nya horn börjar utvecklas i januari. Processen styrs av en hormoncykel som i sin tur styrs av dagarnas längd. Hornen växer innanför skyddande extra hud, så kallad basthud, som också transporterar näring.

När basthuden börjar torka och släpper nere vid rosenstockarna har hornen växt klart. Det sker i mars–april. Basthuden fejas bort genom att hornen gnids mot träd, grenar eller buskar. En äldre bock fejar hornen tidigare än en yngre.

I samband med fejningen börjar revirbeteenden synas. Som enda art bland våra hjortdjur hävdar rådjuren revir. Dessa revir håller råbockarna fram till augusti
– september.

Revir markeras, revirstrider inleds, unga och svaga bockar drivs bort. När juni kommer blir det lugnare, då rågetterna har dragit sig tillbaka för att föda sina kid.

Vårbocksjaktens historia

Att jaga råbock under vår och försommar är en jakt med anor i många länder. Polen, Ungern, Skottland och Danmark är exempel på länder där vårjakten har lång tradition. Det är faktiskt så att vårjakt är självklar i nästan alla länder inom rådjurens utbredningsområde. Sverige var ett undantag.

År 1990, fyra år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, infördes vårjakt i de områden längs den svenska ostkusten som hade drabbats hårdast av nedfall av radioaktivt cesium. Det stod klart att cesiumhalterna i viltkött gjorde skogens resurs otjänlig som människoföda. Bockjakt i maj infördes i Västernorrlands, Västerbottens, Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län. Efter några år utökades jakttiden fram till 15 juni.

I det underlag som Naturvårdsverket tog fram inför beslutet om förändringar i den jakttidsförordning som gäller nu sägs det tydligt att mer än 30 års vårjakt på råbock i ”cesiumlänen” inte har påverkat rådjursstammen negativt.

Från och med 2022 tillåts vårjakt på råbock i hela Sverige. Jakttiden är 1 maj till 15 juni.

Peter Ekeström
Fler artiklar

Åsikter om vårbocksjakten

FÖR
• Risk för ett alldeles för hårt jakttryck på bockar. Det kan leda till en negativ utveckling av rådjursstammen.
• Rådjursmarker som håller en stam med omtalade medaljbockar riskerar att tappa en sedan länge genomtänkt förvaltning.
• Om fel bockar skjuts på våren, stora bockar med fina anlag, blir kvaliteten på råbockar sämre.
• Fler jakttillfällen.

EMOT
• Tack vare rådjurens revirbeteende bjuder vårjakten på bra möjligheter till selektiv jakt. Under våren är det enkelt att skjuta rätt bockar, företrädesvis unga bockar som med stor sannolikhet snart lämnar området för att hitta ett eget revir, och gamla bockar som inte längre utvecklas. Generellt är våren den bästa tiden för en inventering av stammen.
• Om rätt bockar skjuts på våren, klena bockar med dåliga anlag, blir kvaliteten på råbockar bättre.

 

Råbocken om våren

Råbocken fäller generellt sina horn i november. Nya horn börjar utvecklas i januari. Processen styrs av en hormoncykel som i sin tur styrs av dagarnas längd. Hornen växer innanför skyddande extra hud, så kallad basthud, som också transporterar näring.

När basthuden börjar torka och släpper nere vid rosenstockarna har hornen växt klart. Det sker i mars–april. Basthuden fejas bort genom att hornen gnids mot träd, grenar eller buskar. En äldre bock fejar hornen tidigare än en yngre.

I samband med fejningen börjar revirbeteenden synas. Som enda art bland våra hjortdjur hävdar rådjuren revir. Dessa revir håller råbockarna fram till augusti
– september.

Revir markeras, revirstrider inleds, unga och svaga bockar drivs bort. När juni kommer blir det lugnare, då rågetterna har dragit sig tillbaka för att föda sina kid.

Vårbocksjaktens historia

Att jaga råbock under vår och försommar är en jakt med anor i många länder. Polen, Ungern, Skottland och Danmark är exempel på länder där vårjakten har lång tradition. Det är faktiskt så att vårjakt är självklar i nästan alla länder inom rådjurens utbredningsområde. Sverige var ett undantag.

År 1990, fyra år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, infördes vårjakt i de områden längs den svenska ostkusten som hade drabbats hårdast av nedfall av radioaktivt cesium. Det stod klart att cesiumhalterna i viltkött gjorde skogens resurs otjänlig som människoföda. Bockjakt i maj infördes i Västernorrlands, Västerbottens, Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län. Efter några år utökades jakttiden fram till 15 juni.

I det underlag som Naturvårdsverket tog fram inför beslutet om förändringar i den jakttidsförordning som gäller nu sägs det tydligt att mer än 30 års vårjakt på råbock i ”cesiumlänen” inte har påverkat rådjursstammen negativt.

Från och med 2022 tillåts vårjakt på råbock i hela Sverige. Jakttiden är 1 maj till 15 juni.