Foto: Kjell-Erik Moseid
Jakt

Hålligång i skogen vid brunsten

Färgprakt, stora fågelflockar och en första aning om frost vittnar om att något nytt är på gång. För flera av våra hjortdjur ligger brunsten i startgroparna.

RÅDJUR
De brunstade färdigt i somras medan dovviltet förbereder sig för insats senare i höst. För vildren, älg och kronvilt är det däremot dags i september–oktober. Det är nu krafter ska mätas, strider utkämpas och parning ske. 
ÄLG
Längre ner i dalen har det fejats horn inför älgbrunsten. De tidigare beteskamraterna har blivit konkurrenter i hopp om älgkons gunst. Nu tål de inte längre åsynen av varandra. Tjurarnas aktiva nattliv ägnas åt att leta upp så många älgkor som de hinner med, och åt att sondera terrängen. Det blir mycket spring från den ena till den andra för att kunna stå i parat just det dygn som kon är mottaglig. För om man inte är på plats, kan man vara säker på att granntjuren är det. Med djupa bröl följer tjuren i älgkons spår. Och han blir inte resolut avvisad längre. Till skillnad från tidigare är hon nu mottaglig för herrbesök. Ja, hon kan till och med lägga sig i kavaljerens brunstgrop för att riktigt smörja in sig med hans dofter. Men hon är mycket noga med vem hon väljer att umgås med. Och stortjuren vet att besökstiden är utmätt.
KRONVILT
Även hos kronviltet är det full fart. Den vanligtvis så skygga hjorten visar sig mitt på dagen. Från varsin kulle brölar hjortarna mot varandra. Skön musik för hindarna som sorglöst rör sig mellan olika friare. Och där blir hon uppvaktad efter konstens alla regler. Om hon ändå väljer att gå ytterligare en sväng blir hon noga bevakad till långt in på grannhjortens område. Efter en kort och häftig strid övertar grannen kontrollen en liten stund, innan hon vandrar vidare. Så fortsätter det tills hon har bestämt sig för vilken partner som hon vill ha. Då hamnar hon ofta i ett litet harem, där hjorten av alla krafter försvarar henne och hennes medsystrar mot fräcka närmanden. Det är ju ofta så att om ett handjur har rätt kvaliteter blir han populär. Men kronhjorten kan inte gå runt och slöa. Grannhjortarna utmanar ständigt till strid. Eller så försöker de med alla möjliga knep att komma i närheten av en av hindarna. Måhända kommer en av de andra hjortarna att överta tronen nästa år. Regeringstiden är kort i hjortskogen.