Jakt

Ja eller nej till bågjakt?

Jakt & Jägare har frågat sex personer
med olika infallsvinklar i bågjaktsfrågan:
• Vad anser du om bågjakt?
• Har du egen erfarenhet?
• Bör jaktformen tillåtas i Sverige?

Jens Gustafsson, Tystberga.
Riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund.

1. ”Enkelt att träna”

– Pilbåge är inte ett bättre vapen än gevär, men lika bra. Därför anser vi att användning av pilbåge ska tillåtas vid jakt på alla jaktbara viltarter. 

– I Naturvårdsverkets förslag som gick ut på remiss 2018 fanns många krångliga tekniska definitioner. Inom JRF arbetar vi för att förenkla jakten och det gäller även regler kring bågjakt. Vi ser till exempel inte något skäl till att enbart tillåta en typ av båge, compoundbågen, när det även går bra att jaga med långbåge och recurvebåge. 

– Att bågjakt skulle innebära en större risk för skadskjutningar än vid jakt med gevär är ett vanligt argument hos motståndarna. Risken för skadskjutningar är inte större med pilbåge än andra jaktmedel. Oavsett jaktmedel är det jägarens omdöme och skjutskicklighet som är avgörande. En fördel med pilbåge är att det är enkelt att träna skytte. Det krävs varken licens eller skjutbana.  

– Om/när bågjakt blir tillåten kommer nog många jägare att upptäcka ”att det här var svårt” och kvar blir bara ett antal väldigt intresserade jägare. Rätt reglerat ser jag inga faror med att tillåta bågjakt.

Johan Beck-Friis, Uppsala.
Veterinär. Undervisar i djurskydd på Linnéuniversitetet, ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien.

2. ”Finns effektiva jaktvapen”

– Jag ser stora risker för ett ökat djurlidande om pilbåge tillåts vid jakt. Jag har sett fruktansvärda exempel från USA på vad misslyckade pilskott kan orsaka. En skadskjutning som innebär att en pil sitter kvar och blockerar blodflödet innebär ett långt och utdraget lidande för djuret. 

– En jaktbåge är svårare att hantera än ett gevär och kräver mer precision och träning. Dessutom är pilen mer påverkningsbar än en kula. Vid en ofullständig träff tar det längre tid att få i väg en andra pil med tillräcklig precision än att ladda om ett gevär, vilket ökar risken att det skadskjutna djuret hinner undan.

– Eftersom det redan finns effektiva jaktvapen kan jag inte se att det finns någon situation där det är motiverat att använda pilbåge.

– Jag är inte motståndare till jakt i allmänhet om den utförs på ett etiskt försvarbart sätt, gärna med mat som utbyte. Att bågjakt är ”kul” väger lätt som argument i förhållande till de risker som det innebär för viltet.

Anders Gejer, Hölö. Geolog.
Ordförande i European Bowhunting Federation. Innehavare av företaget Scandbow.

3. ”Innebär kompetenshöjning”

– Jag började skjuta med pilbåge redan som barn och tävlade i bågskytte. Intresset för jakt väcktes i tonåren. Sedan dess har livet till stor del kretsat kring jakt, både som hobby och yrke. Jag har till exempel jobbat som ”björnvakt” på ett par polarexpeditioner. 

– Min uppfattning att pilbågsjakt bör tillåtas i Sverige bygger främst på beprövad erfarenhet som jag har tillskansat mig i Danmark och Finland, men även i andra delar av världen som exempelvis Sydafrika, Nya Zeeland och USA där det fälls över en miljon hjortar med pilbåge varje år. 

– Skillnaden mellan att jaga med pilbåge och gevär är som att jämföra flugfiske och trål. Det tar fem till tio gånger längre tid att fälla ett vilt med båge. Man måste alltså tycka om att vara i skogen!

– Bågjakt är krävande och innebär en kompetenshöjning hos de jägare som genomgår utbildningen och tar bågjägarexamen. Grunderna och syftet är desamma oavsett jaktmedel; kapacitet att träffa rätt. 

Else Ammentorp, Trollhättan.
Veterinär. Arbetar som produktchef inom veterinär diagnostik. Ordförande i Svenska Bågjägareförbundet.

4. ”Bågen är inte primitiv” 

– Jag ser ingen anledning att inte föra in bågjakt i kommande föreskrifter. Som förbund kan vi inte göra så mycket mer just nu än att fortsätta vänta. 

– Jag har lång erfarenhet av jakt med pilbåge både hemifrån, Danmark, och utomlands. Oavsett vilket jaktmedel som används ska man ha i minnet att det finns stora skillnader när det gäller jakt-etik länder emellan. 

– Svenska Bågjägareförbundet har i dagsläget ungefär 300 medlemmar, och många har tröttnat på att ingenting händer. Vi uppskattar att ett tusental personer i landet äger en jaktbåge och tränar skytte. Att det finns ett stort intresse märks bland annat när förbundet deltar i jaktmässor. 

– Hos den stora allmänheten, även inom jägarkretsar, är kunskapen om bågjakt ofta bristfällig. Många motståndare uppfattar till exempel pilbågen som primitiv, vilket inte alls stämmer när det gäller den typ av jaktbåge som föreslås bli tillåten, compoundbågen. Ett annat vanligt nej-argument är att det råder brist på vetenskapliga studier. Men hur mycket finns det att läsa om hagel…?

Josef Cabrales Alin, Hudiksvall.
Jägare och bågskytt. Violinist i Gävle Symfoniorkester.

5. ”Kräver lugn och tålamod”

– Jag sysslade med bågskytte som sport under uppväxten. När jag började jaga blev det sedan naturligt att gå vidare och ta internationell bågjägarexamen. 

– Genom en gammal klasskompis har jag fått möjlighet att jaga vitsvanshjort i Wisconsin. 

– Det som gör jakten med båge så speciell är lugnet. När man sitter i gryningsljuset och väntar hamnar man i en meditativ stämning. Jag sitter gärna placerad en bit upp från marken i ett torn eller träd. Det ger mindre vittring och bra pilfång. En vanlig undran är om vinden har någon påverkan på pilens riktning. Det har den inte, skjutavstånden är väldigt korta. 

– Det är inte lätt att jaga med pilbåge. Det krävs lugn och tålamod. Själv har jag bara lyckats fälla ett fåtal djur och då på korta avstånd, upp till 15 meter.  

– Jag tycker även att hantverket bakom en bra pilbåge är fascinerande, hur man väljer olika träslag till exempel, och jag har provat på att tillverka olika typer av pilbågar. 

– Om jag har en extra bra känsla för strängar som violinist…? Den kopplingen har jag aldrig tänkt på! 

Lotta Persson, Gotlands Tofta. 
Veterinär. Pensionär och aktiv jägare.

6. ”Ingen vinst för djuren”

– Bågskytte är ett mycket svårt skytte som kräver lång träning. Det är djuren som får betala om skyttar med bristande kompetens ger sig på denna jaktform. 

– Bågjägareförbundet har som slogan ”På naturens villkor”. Det gäller precis lika väl för jakt med hagel- eller kulgevär! Det är samma väntan, samma naturupplevelse och samma etiska regler som ska följas. 

– Jag har lång erfarenhet av småviltsjakt och anser att de jaktvapen som vi har i dag är effektiva. I nuläget ser jag ingen anledning att tillåta bågjakt, framför allt inte så länge det inte finns väl genomförda studier som visar att jaktformen kan ske på ett djurskyddsmässigt tryggt sätt. Om/när en ny jaktform introduceras ska det motiveras med någon form av vinst för djuren, människans upplevelse kommer i andra hand. 

– Jag har läst en del material om bågjakt, bland annat rapporten som SLU:s vetenskapliga råd har sammanställt, men hittar inga argument eller erfarenheter från andra länder som i dagsläget stödjer ett ja till bågjakt i Sverige.