Foto: Kjell-Erik Moseid Genom att sitta uppe på en höjd lockar jägaren till sig stortjuren på över en kilometers avstånd i den glesa fjällskogen. Här är det hög ljudnivå som gäller. Lägg märke till att bössan ligger klar på ena sidan och kikaren på den andra. Den här jägaren är förberedd.
Jakt

Lyckas med älglock

Att locka till sig älgtjuren ger tillvaron på pass en ny dimension, oavsett om du jagar ensam eller med kompisar, om du jagar med eller utan hund. Där vissa misslyckas, lyckas andra. Om och om igen. Ofta krävs det inte så mycket för att lyckas.

Brunsten är själva förutsättningen för lockjakten. Vi pratar därför om höstjakten, gärna från de första frostnätterna i slutet av september och några veckor framåt. Den bästa tidpunkten på dygnet är kalla, vindstilla morgnar eller skymningar.

Hundförare som smyger försiktigt i terrängen bakom en tyst ledhund, smygjägare eller jägare på pass kan alla ha stor nytta av att locka om förhållandena är de rätta. Förutsättningarna skiljer sig dock något åt beroende på om du jagar med eller utan hund.

Det typiska om du använder ledhund är att den markerar djur och du obemärkt intar en bra skjutposition. Därifrån antingen lockar du djuret ut ur skogen eller upp på benen om det ligger ner. I det här fallet vet du att det finns ett djur (men ofta inte vilken sort) framför dig, ofta på kort avstånd. Locket behöver därför inte höras speciellt långt. I gengäld kommer minsta ljud eller lukt att avslöja dig. Och på grund av det korta skjutavståndet är det en stor fördel om du täcker både ansikte och händer.

Jagar du utan hund smyger du sakta fram med vinden mot dig. Du stannar kanske i utkanten av en mindre glänta, lockar ett par gånger, väntar några minuter i tystnad och fortsätter lugnt vidare.

Som ett alternativ till att passivt vänta in tjuren kan du öka chanserna för att den ska vilja söka upp dig aktivt.

Starta locket försiktigt

På passet startar du med en kvarts total tystnad och stillhet. Det är helt avgörande att tjuren inte noterar dig innan du börjar locka. Anar den ugglor i mossen kommer den antingen att vara mycket försiktig, eller inte visa sig över huvud taget.

Vid dessa tillfällen kan tjuren ofta befinna sig långt borta. Terrängen bör därför inte präglas av för tät skog. Det bör heller inte blåsa mycket och luftfuktigheten ska inte vara för hög, det kan begränsa lockljudets räckvidd. Idealet är att locka från en hög punkt i terrängen och allra helst från ett jakttorn från vilket du kan få fri sikt och täcka ett stort område. Ett högt lock vid gynnsamma förhållanden kan nå över en kilometer.

Men starta locket försiktigt på låg ljudstyrka. Om det finns en älg i närheten blir den lätt misstänksam om du inleder med för ett högt ljud. Öka i stället volymen allt eftersom.

Börja med kons klagande brunstläte ett par gånger i olika riktningar. Sitt sedan tyst under en kvart utan att locka. Här är det väldigt viktigt att inte överdriva – det kan fort skrämma mer än det attraherar. Tjurarnas beteende kan variera. Om locket är frestande smyger en del tjurar försiktigt mot stället som du lockar ifrån utan att du hör dem. Andra tjurar svara högljutt och närmar sig ivrigt. Efter locksekvensen måste därför din uppmärksamhet vara på topp.

Om ingenting händer, överväg en ny locksekvens med högre volym, men åter igen – överdriv inte. Variera mellan olika brunstljud, ljudstyrkor och tonhöjd.

Djur som kommer på lock känner allt annat än fruktan. Ljuden är kopplade till artfränder. Jägaren får normalt god tid på sig att placera ett välsittande skott.

Locka på kvällen

Lockar du en specifik tjur som inte vill komma fram kan du till exempel använda en älgkos sökande och klagande kontaktsång i kombination med det ljusa tonfallet hos en yngre tjur. Detta får ofta en äldre tjur att tända på alla cylindrar. Men om du lägger tonläget för djupt kan du komma att låta som en äldre tjur och då är det inte säkert att en yngre eller mindre tjur vågar sig fram.

Tjuren kan vara i närheten och komma på direkten vid det första locket. Andra gånger kan det ta timmar efter att locket är avslutat.

En driven älglockare och god kollega till mig lockar gärna in tjuren på kvällen från en markerad höjd i terrängen. Han har flera gånger upplevt att han inte får kontakt medan det är ljust nog att skjuta. Nästa morgon kommer han tillbaka. Då räcker några korta lock och tjuren visar sig. Tjuren har troligen noterat locket från långt håll, men hör till den försiktiga typen och därför begett sig mot området i skydd av natten. På morgonen är han sedan redo att möta den frestande kon.

Om du har placerat dig korrekt har du vanligtvis god tid på dig att skjuta när tjuren kommer på locket. Använd kontaktljud så att den hör dig. Detta ger säkra situationer för att skjuta.

Lyckas eller misslyckas? Det behöver inte vara fel på locket. Det kan vara så enkelt att tjuren är upptagen på annat håll just den morgon när du lockar. Det krävs egentligen inte så mycket övning för att få respons i älgskogen. Älg är faktiskt det enklaste hjortviltet att locka till sig. Det gäller bara att våga. Och att våga misslyckas.