Jakt

Pil eller kula – skyttens förmåga avgör resultatet

Målet vid varje avlossat skott är en snabb död hos viltet. Men vad är det som händer i djurkroppen efter en träff med pil respektive kula? Erik Ågren, specialist inom veterinär patologi och sektionschef för viltsektionen vid Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, förklarar.

– Jaktpilar dödar genom att skära av stora blodkärl så att en större blödning uppstår. Det ger ett snabbt blodtrycksfall som leder till medvetslöshet och sedan död. Gevärskulor dödar genom att kulans höga energi bromsas upp i djurkroppen. Det skapar, förutom sönderslitning av större blodkärl och vävnader i sårkanalen, även en kraftig tryckvåg som skadar omgivande vävnad. Detta leder sammantaget till blodtrycksfall, medvetslöshet och sedan död.

– För både jaktpil och gevärskula är den dödande effekten, hur snabbt djuret dör, helt beroende av var träffen sitter, vilka organ eller vävnader som träffas. Det är förmågan hos skytten som avgör resultatet av varje avlossad pil eller kula. 

– Pilar med jaktspetsar har två till fyra oftast triangulära rakbladsvassa blad som i träffen på djuret skär upp en sårkanal som är mellan 25 och 60 mm bred beroende på typ av spets. Energin i jaktpilen är lägre än hos en gevärskula, men genom att ytan på spetsens egg är så extremt liten, mätt i kvadratmillimeter, blir den skärande effekten mycket hög, så hög att pilen kan tränga igenom en djurkropp, även genom benvävnad. Vanligen går jaktpilar rakt igenom djurkroppen, vilket ger både ingångs- och utgångshål, så kallat genomskott. 

– Om en jaktpil träffar ryggraden så skär spetsen in i och knäcker ryggkotan och orsakar därmed en direkt paralys, så kallad knallochfall-effekt, då ryggmärgen skadas, precis som när en kula träffar ryggraden. 

– Oavsett jaktform gäller samma principer för var man ska sikta på djurkroppen. Man vill träffa bröstkorgens organ som har många och stora blodkärl för att få en snabb avblodning. Träffar projektilen först större skelettben, till exempel överarmsbenet i frambenet, innebär det en stor och onödig energiförlust hos både kula och pil. Den dödande effekten blir sämre och risken för skadskjutning ökar. 

– Den dödande effekten har vid jakt inom lämpligt skjutavstånd visat sig vara lika bra för jaktpilar som för kulor. Antalet skadskjutningar vid pilbågsjakt är mycket lågt på korta skjutavstånd, men ökar med ökat skjutavstånd, precis som vid jakt med hagel- eller kulgevär.