Foto: Per Lindberg
Jakt

Råd om injagning av löshund på älg

Fyra tips för att lyckas med injagningen av din löshund.

1. Välj tidpunkt

Det finns olika meningar om injagning, ibland rent mytiska. Till att börja med ska valpen före injagningen lära sig grundläggande lydnad och skogsvana och präglas på älgvittring. När det är dags att stifta bekantskap med en levande älg i naturen kan man låta hunden träna när koppeltvånget har hävts på förhösten. Men vissa avråder från för mycket ”fejkjakt”. Belöningen i form av fälld älg uteblir, och den belöningen anses viktig. Släpp inte förrän hunden är mogen att möta det respektingivande djuret. I iver och bristande erfarenhet kan hunden bli sparkad eller skrämd, vilket blir en dålig start på karriären. Första hösten kan vara för tidigt, och många väntar tills hunden har fyllt två år. Den mentala utvecklingen varierar, vissa mognar snabbt medan andra tar tid på sig. Det kan även skilja mellan raser, men generellt mognar tikar tidigare.

2. En lugn miljö

Jaga helst ensam första jakten eller med någon kamrat och undvik störande moment. Förhållanden är olika, men älgjaktsveckan är sällan optimal med ståhej och älgar som anar oråd. Ändå är det förmodligen vid premiären som de flesta hundar gör sina första lärospån och det är upp till jaktlaget hur det hela läggs upp. Finns det möjlighet väntar man tills det har lugnat sig i skogen, då älgarna är tryggare och det finns spelrum för hundens bästa. 

3. Rätt väder

Mulet, gärna milt väder med svag och stadig vind, är goda förutsättningar. Undvik blåst, ymnigt regn eller skarpt före. Avancera sakta och diskret mot vinden och låt hunden få tid att söka före i terrängen som gärna får vara lite mer öppen. Vänta kanske tills det har fallit lite snö och blivit avlövat, vilket ger större chans att se och fälla älgen. Tydliga spårstämplar underlättar för att välja lämpligt djur att släppa på, helst vuxna älgar. Ungdjur är lättskrämda, står inte gärna och kan även sätta efter och jaga hunden. 

4. Skottet efter skott

Nedlägg med fördel älgen efter bara några minuters ståndskall. Det är ståndet som hunden ska förknippa med älgens fall. Avlossa därför inte skott när älgen springer undan, och av säkerhetsskäl inte när hunden är bakom älgen i kulans riktning. Koppla och bind hunden innan du skjuter fångskott om den svansar runt nära. Men låt den sedan få gå fram och rycka lite ragg och ge rikligt med beröm, utan överdrivet maner. Visar hunden aggressivitet vid älgen ska den omedelbart tas åt sidan. Bind hunden när älgen passas, lär den att ligga tyst. Presterar inte hunden som förväntat, ha tålamod. Vissa individer utvecklas långsammare.