Foto: Peter Ekeström Just när en grupp vildsvin kliver ut på öppna ytor är de varska. Men väl ute, när ätandet har börjat, är de mest upptagna med att tugga gräs och kivas med varandra.
Jakt

Vildsvinens matvanor

Det underlättar jakten att känna till hur vildsvinen beter sig.

När vildsvinsstammen är stor, är det läge för skyddsjakt. Ur ett både säkert och effektivt perspektiv fungerar den jakten bra under vår/försommar och efter skörden. Då ser jägaren vildsvinen på öppna ytor.

Jakt i mogen spannmål är naturligtvis ett måste, om inte annat så för att försöka störa undan vildsvinen och styra dem mot foderplatser långt inne i skogen. Men handlar det om att minska antalet vildsvin i syfte att minimera skadorna, vinner jägaren på att jaga långt innan mjölken stiger.

Marcus Ferins råd är att under våren enbart jaga på öppna ytor som på ett eller annat sätt behöver skyddas, just då eller senare under säsongen.

– Vildsvin lär sig snabbt. Om jag stör flocken genom att skjuta enstaka individer på vallar, i beten och på åkrar ökar chansen att grisarna håller sig därifrån, säger Marcus.

Man vinner mycket erfarenhet av att studera viltet, se hur det fungerar, agerar och inte minst låter. Jo, ibland pratar vildsvin mycket, enligt Marcus Ferin.
  • Vissa tider på året blir bökskadorna stora. Framför allt drabbas gamla vallar som gömmer kvickrot. Men det finns också annat lockande och ätligt under jordytan, som rötter, mask och svamp till exempel.
  • Betesmarker kan också drabbas av rejäla bökskador. Även då är det ätliga rötter och underjordiska svampar som till exempel svarttryffel (som också kallas falsk tryffel) som lockar vildsvinen.
  • Direkt efter sådd kan åkrarna drabbas. Då har en grupp vildsvin specialiserat sig på att äta upp utsädet.
  • Under sen vår och försommar är det vanligt att vildsvinen betar frodigt gräs. De tuggar i sig näringsrik växtsaft och spottar ut torra gräsbollar ungefär som när ugglor spottar ut hårbollar efter att ha ätit en sork. Också spannmål som gror och når ett par decimeters höjd är lockande att beta.
  • När mjölken stiger i mognande spannmål är vildsvinen snabbt på plats.
  • Efter skörd ligger alltid stora mängder spillsäd kvar i stubben. Vildsvinen är där och plockar åt sig av den näringsrika maten. Har bonden sått in klöver inför nästa odlingssäsong är risken stor att vildsvinen bökar upp jord i sökandet efter spillsäden. Naken, uppbökad jord är inte bra när vallen ska skördas.