Gamla hundar behöver mer lugn, ro och vila än i yngre dagar. Är hunden frisk så låt den jaga, men ge den rejält med tid för återhämtning.

Sköt om den den gamla jakthunden

Det bästa sättet att värna om en åldrande hunds hälsa är att hålla i gång den fysiskt. Träning, uppvärmning, massage och stretching är om möjligt ännu viktigare på ålderns höst än under hundens mest aktiva år. Låt också under- söka hundens hjärtfunktion, var uppmärksam på skavanker och skador, även om de verkar små, så att eventuell behandling sätts in i tid.

Plötsligt en dag syns att hunden har blivit gammal. Den kanske reagerar på ett sätt som är helt nytt och främmande för oss. Vi förstår den inte, och den verkar inte förstå oss. Men så snabbt går det sällan, det är i stället människan som inte har hängt med i utvecklingen.

Ett genomgående råd är att man bör vara uppmärksam på den åldrande hundens beteende. På samma sätt som vi har lärt oss det nödvändiga i att läsa av var unghunden befinner sig i sin mentala mognad, inför träning och kravnivå, förhåller det sig med den gamla hunden. När ålderstecknen börjar visa sig är det inte självklart att allt bör rulla på i inkörda hjulspår, vissa vanor kanske måste anpassas till hur hunden fungerar som gammal.

Den gamla hunden är i hög grad beroende av att få lugn och ro, av att få vila. Ordning och reda, invanda livsmönster och oförändrad livsmiljö underlättar den gamla hundens liv och skapar förutsättningar för att den ska känna trygghet och harmoni.

”Vi säger att hundens liv är kort, eftersom vi har oss själva som måttstock. Men på ett annat sätt är det långt…”

Björn Lindevall, Veterinär

Vi säger att hundens liv är kort, eftersom vi har oss själva som måttstock. Men på ett annat sätt är det långt, långt nog för att banden mellan ägare och hund ska bli oerhört starka.

Inte minst gäller detta jakthundar och deras förare. Samarbetet i jakten, gemensamma med- och motgångar, från de första trevande träningstillfällena med valpen till den rutinerade hundens säkerhet i lagarbetet med föraren, bygger band som är svåra att slita av.

Så när den dagen kommer då hundföraren inser att hunden inte längre orkar, i alla fall inte i samma tempo och utsträckning som tidigare, brukar sorg och saknad sänka sig över familjen. Något som under lång tid har varit en naturlig del av livet, fungerar inte lika bra längre. 

Jägare värnar sina äldre hundar

Tills för inte så länge sedan brukade de flesta gamla jakthundars liv ta slut där. Men i dag ser det annorlunda ut.

– Jag upplever en klar skillnad mot tidigare. Numera värnar jägare i högsta grad om sina hundar, också när de blir gamla, säger Björn Lindevall, veterinär på Evidensia Valla Djurklinik i Linköping.

Björn Lindevall, som själva jagar mycket med sina hundar, menar att jakthundsförare, och andra som jobbar mycket aktivt med sina hundar, automatiskt tränar upp förmågan att se när hunden inte mår bra.

Anpassa träningen till den gamla hundens ork – och glöm inte att värma upp, tipsar veterinär Björn Lindevall. 

– Hunden gör vad den kan för att inte visa smärta eller dålig funktion i till exempel ett ben. Den jobbar på för ägarens skull, har ingen tanke på att hamna utanför. Det betyder att uppmärksamhet från föraren är det bästa sättet att hålla koll på hundens hälsostatus. Och det blir ju ännu viktigare när hunden börjar bli gammal.

Det är inte lätt att ge en gammal hund förebyggande sjukvård. Åkommor som juvertumörer, prostata- och urinvägsbesvär med flera, behandlas när de uppkommer. Men så tidigt som möjligt, och där är vi tillbaka vid vikten av uppmärksamhet.

Däremot finns det annat som man kan göra, i generellt förebyggande syfte.

– Kontinuerlig träning, anpassad till den gamla hundens ork, kraft och sundhet. Med träning vinner du två saker. Dels fördröjer du åldrandets process så långt det är möjligt, dels är hundens kropp beredd, alltså bättre rustad att klara sjukdomar när de uppkommer, säger Björn Lindevall.

Jämför med en åldrande människa. Samma sak gäller för hunden. Att ha tränat hårt i unga dagar hjälper inte gamlingen. Kondition och starka muskler är en färskvara och inget som går att spara tills det verkligen behövs. Så håll hunden i fysiskt god kondition också när den går över från aktiv ålder till pensionärsliv.

– Men gör det med eftertanke. Glöm inte uppvärmning före och massage och stretching efter. Stick emellan med lite massage då och då, den behöver inte vara kopplad till träningstillfällen. Det stimulerar musklerna, gör dem mjuka, vilket hjälper hunden att undvika onödiga sträckningar. Dessutom skapar massagen en närhet mellan ägare och hund som jag tror är nyttig för båda, säger Björn Lindevall.

Fysisk aktivitet kan förlänga livet och hålla kroppen frisk. Det gäller för hundar precis som för människor.

Upptäcka småskador tidigt

En äldre kropp har snabbare och större nedbrytning av muskler. En ung hund kan vila i ett par veckor för att sedan direkt ge sig ut i jaktmarken på sök efter vilt igen. En gammal hunds kropp måste få tid på sig för att ”starta”, annars ökar risken för skador.

– Ett skäl till att försöka upptäcka småskador så tidigt som möjligt är att en liten sak ofta leder till en annan, kanske större. Framför allt gäller det i äldre, mer slitna kroppar. Märker du att hunden ömmar någonstans, massera och stretcha försiktigt, låt hunden vila ett par dagar. Blir det inte bättre, prata med en veterinär alternativt en hundmassör eller sjukgymnast. Går hunden länge med lite fel lutning på ett ben, till exempel, får andra kroppsdelar utstå påfrestningar som kan leda till ännu värre problem.

”Den gamla hunden är i hög grad beroende av att få lugn och ro, av att få vila.”

Björn Lindevall, veterinär

Man kan alltså vinna på att inte enbart prata med en veterinär, menar Björn Lindevall.

– Vi veterinärer är inte sällan dåliga på att förmedla och lära ut hur massage och stretching ska utföras. Och det är som jag ser det en mycket viktig del av att sköta en gammal hund. 

Jakthundar har i livets andra halva ofta olika typer av förslitningsskador, eller sedan länge ömmande punkter efter ett i många stycken fysiskt hårt liv. De om några bör alltså få den ”uppmjukande” gymnastiken.

Björn Lindevall hävdar att den som själv håller koll på hundens hälsotillstånd, och som reagerar om något verkar fel, inte behöver springa till veterinär titt som tätt för att undersöka hunden. Däremot är det vettigt att passa på när hunden ändå är där, som till exempel vid en årlig vaccination.

– Be att få hjärtat kontrollerat. Det är egentligen det allra viktigaste. Om en äldre hund, kanske från åtta års ålder, har vilat ett halvår utan kontinuerlig träning, är det också vettigt att låta undersöka hjärtat innan ännu en jaktsäsong brakar i gång.

När hunden blir gammal kan dens beteenden förändras. De känsliga sinnen som hunden läser sin omgivning med blir svagare. Var uppmärksam på den förändringen.

Håll koll på vikten

Håll också koll på hundens vikt. Inte för lätt, inte för tung, lagom är målet. Är en gammal hund överviktig ska överflödiga kilon inte enbart bantas bort. Hundens ska tränas till lagom vikt, samtidigt, naturligtvis, som man håller koll på foderintaget.

– Men glöm inte att genomföra saker som bantning i lugn takt, anpassad till en gammal kropp. Då håller den längre.

”En gammal hund som är aktiv behöver rimligen annat foder, eller annan mängd…”

Björn Lindevall, veterinär

Man bör också fundera på den gamla hundens foder. Trots att vi har en så stor andel äldre hundar i Sverige, verkar ingen annan än foderindustrin ha uppmärksammat detta. Så gott som alla aktiviteter och kurser med hund är inriktade på valpar och unghundar, och på hundar i den mest aktiva åldern. Kanske är det dags för kurser anpassade för gamla hundar? Det är inte sant att det inte går att ”lära gamla hundar att sitta” – det tar bara lite längre tid. Dessutom blir hundar alltid glada av ett anpassat samspel med människan.

– En gammal hund som är aktiv behöver rimligen annat foder, eller annan mängd, än den hund som tillbringar mesta tiden i stillhet. Det är vettigt att rådgöra med veterinären och att läsa in sig på vad specialfoder för gamla hundar egentligen är anpassade för, säger Björn Lindevall. 

Läs av beteendet

 • Om vi är vakna på de tecken hos hunden som alltid följer med stigande ålder, kan vi undvika onödiga problem och dessutom ge hunden ett fortsatt bra liv ända till slutet.
 • Många fysiologiska förändringar kan påverka den gamla hundens beteende. Den kan ha åldersrelaterade kärlförändringar som för med sig sämre blodförsörjning i hjärtmuskeln. Det är besvär som visar sig genom en kroniskt försvagande inverkan på hjärtat och följaktligen på hela hunden. Den orkar helt enkelt mindre och blir trött snabbare än tidigare.
 • Gamla hundar kan drabbas av hastigt påkommen yrsel, balansrubbningar och illamående. Det vanliga skälet är en funktionsnedsättning i ena innerörat. Oftast blir hunden återställd, utan behandling, efter ett par veckor.
 • Den åldrande hundens hjärna utsätts i praktiken för en liten men konstant syrebrist på grund av försämrad lungkapacitet och mindre elastiska blodkärl. Det påverkar hundens långtidsminne.
 • Försök har visat att en ökning av syretillförseln till en gammal hunds hjärna uppenbart förbättrar hjärnfunktionerna. Det betyder alltså att friska och aktiva äldre hundar riskerar att få färre senila förändringar – dessutom blir förloppet långsammare – än vad sjuka och inaktiva hundar får.
 • Hjärnans nervceller tar stryk av stigande ålder. Resultatet blir att information färdas långsammare från en del av nervsystemet till en annan. Ett exempel: Hos en frisk, ung hund skickas information från ögon och öron med en fart av ungefär 360 km/h, enligt forskningsstudier. Hos en gammal hund kan dessa nervimpulsers hastighet sjunka till 80 km/h.
 • Med hög ålder följer också en försämring av hundens sinnen. Den information som tidigare skapade bilden av hundens omgivning, som styr många av hundens reaktioner och beslut, blir inte lika fyllig och tydlig. Om en hund bara ser och hör som genom ett töcken, och inte heller har hjälp av den tidigare så suveräna nosen i att identifiera och varsebli omgivningen, är det inte konstigt att den reagerar med osäkerhet, rädsla eller aggressivitet.
Peter Ekeström
Fler artiklar

Läs av beteendet

 • Om vi är vakna på de tecken hos hunden som alltid följer med stigande ålder, kan vi undvika onödiga problem och dessutom ge hunden ett fortsatt bra liv ända till slutet.
 • Många fysiologiska förändringar kan påverka den gamla hundens beteende. Den kan ha åldersrelaterade kärlförändringar som för med sig sämre blodförsörjning i hjärtmuskeln. Det är besvär som visar sig genom en kroniskt försvagande inverkan på hjärtat och följaktligen på hela hunden. Den orkar helt enkelt mindre och blir trött snabbare än tidigare.
 • Gamla hundar kan drabbas av hastigt påkommen yrsel, balansrubbningar och illamående. Det vanliga skälet är en funktionsnedsättning i ena innerörat. Oftast blir hunden återställd, utan behandling, efter ett par veckor.
 • Den åldrande hundens hjärna utsätts i praktiken för en liten men konstant syrebrist på grund av försämrad lungkapacitet och mindre elastiska blodkärl. Det påverkar hundens långtidsminne.
 • Försök har visat att en ökning av syretillförseln till en gammal hunds hjärna uppenbart förbättrar hjärnfunktionerna. Det betyder alltså att friska och aktiva äldre hundar riskerar att få färre senila förändringar – dessutom blir förloppet långsammare – än vad sjuka och inaktiva hundar får.
 • Hjärnans nervceller tar stryk av stigande ålder. Resultatet blir att information färdas långsammare från en del av nervsystemet till en annan. Ett exempel: Hos en frisk, ung hund skickas information från ögon och öron med en fart av ungefär 360 km/h, enligt forskningsstudier. Hos en gammal hund kan dessa nervimpulsers hastighet sjunka till 80 km/h.
 • Med hög ålder följer också en försämring av hundens sinnen. Den information som tidigare skapade bilden av hundens omgivning, som styr många av hundens reaktioner och beslut, blir inte lika fyllig och tydlig. Om en hund bara ser och hör som genom ett töcken, och inte heller har hjälp av den tidigare så suveräna nosen i att identifiera och varsebli omgivningen, är det inte konstigt att den reagerar med osäkerhet, rädsla eller aggressivitet.