Till vänster: 2,5 till 15 gångers förstoring ger ett allroundkikarsikte, lämpligt för de allra flesta jaktformer i Sverige. Till höger: Rödpunkten drivs av ett litiumbatteri.
Tydlig och enkel justering av träffpunkten.