Många jägare vårdar sina vapen så sällan att momenten glöms bort mellan gångerna. Man får leta upp instruktionerna i en gammal tidning eller fråga en kompis. Nästa tröskel är att det saknas verktyg, att borstarna är nerslitna eller att medlet som ska lösa krutrester har torkat ihop.

Man flyttar problemet framåt, tänker att det där gör man bäst när säsongen är slut. Eller i sommar. Eller innan det är dags att skjuta godkänt på älgbanan.

Och så går tiden. Tills de alltmer ingrodda avlagringarna i pipan börjar påverka kulvapnets funktion.

– Det kanske börjar med aningen större träffbilder när du skjuter in studsaren inför säsongen eller när du sätter på ett nytt kikarsikte. Inget märkvärdigt, ett par centimeter hit eller dit spelar ingen roll i en älgtavla på hundra meter. Men en pipa i en modern studsare är välgjord, toleranserna i tillverkningsprocessen är extrema. Det är i princip omöjligt att skjuta slut på en studsarpipa under normal svensk jaktutövning, inte ens tillsammans med mycket övningsskytte, säger Viktor Lundstedt, skytteinstruktör på Virå Bruk.

Slarva inte med vapenvården

Det är inte bara pipan som påverkas av krut-, koppar- och slaggrester, och i värsta fall begynnande rost. Slutstyckgången kan börja kärva, magasinet krångla och säkringsfunktionen strula.

– Skjuter bössan sämre nu än den gjorde när den var ny, eller om något kärvar, handlar det praktiskt taget alltid om eftersatt vapenvård, säger Martin Erlandsson.

Viktor och Martin vet vad de pratar om. De jobbar med jaktvapen, som bedömare, rådgivare och instruktörer. De jagar mycket och båda har stora krav på sina kulvapens precision. Samtidigt erkänner båda två utan omsvep att det periodvis slarvas med vapenvården.

– Ja, visst är det så, där skiljer vi oss nog inte från den genomsnittlige jägaren. Men vi är medvetna om hur viktig vapenvården är, så när den utförs är den noggrann, säger Viktor Lundstedt.

Vänster: Krutlösare, kopparlösare, vapenolja, bronsborste, nylonborste, jagg, draglappar och en tandborste tillsammans med en kullagrad läskstång. Det är vad som behövs för en effektiv vapenvård. 
Höger: Boresnake. Ett enkelt sätt att göra ren pipan direkt efter en jakt. Boresnake betyder allt i ett, solvent, bronsborste, rendragning och inoljning i ett enda drag genom pipan. Det är effektivt men ersätter inte den verkligt rengörande vapenvården som görs mer sällan.

Vapenvårdens två lägen

Tricket är att lära sig vapenvårdens två lägen. Det första handlar om sunt förnuft. Lås inte in ett fuktigt vapen i skåpet. Ta först ur slutstycke och magasin och låt allt torka i rumstemperatur. Behövs det torkar du av allt med en bit linne lätt fuktad med vapenolja. Ovanpå det drar du rent pipan och oljar in den en gång, gärna med en så kallad boresnake.

Det andra läget är den egentliga vapenvården, som också kan delas in i två. Minst en men helst två gånger per år – gärna direkt efter ett besök och många skott på skjutbanan – löser du både krut- och kopparrester i pipan, noggrant. Dessutom, minst en gång i månaden under jaktsäsong beroende på hur mycket du skjuter, löser du krutrester i och rengör pipa, låda, slutstycke och magasin.

– En rejäl rengöring av studsaren kanske kräver en halvtimme, med rätt teknik och rätta verktyg. Mer tid behöver du inte offra för att vapnet ska leva länge och fungera felfritt, säger Martin Erlandsson. 

A:  Spreja eller gnid in krutlösare på slutstycket och låt det dra en stund.
B: Borsta rent, gärna med en tandborste.
C: Torka rent innan du oljar in med ett tunt lager vapenolja.

Krutlösare

Det här gör du flera gånger under jaktsäsongen, beroende på hur mycket du skjuter.

1. Ta ur slutstycke och magasin. Sitter kikarsiktet i ett snabbfäste tar du av det också. Spreja krutlösare på slutstycket och lägg på en duk (exempelvis en bit av ett lakan).

2. Skruva fast jaggen på läskstången, spetsa en draglapp på jaggen och blöt den med krutlösarsolvent. För in lappen i pipan från patronläget, mot mynningen. Ta bort lappen när den kommer ut ur mynningen innan du drar tillbaka stången. Upprepa 3–4 gånger.

3. Använd enbart läskstänger med kullager. Då följer lappar och verktyg räfflor och bommar genom pipan. Trycker du ett verktyg rakt igenom med en fast stång, blir pipan inte helt ren.

4. Draglappen ska möta ett visst motstånd i pipan, men inte gå överdrivet trögt. Första gången kan det gå väldigt trögt och skälet är alla krutavlagringar i pipan. Spetsar du draglappen mitt i, går den som mest trögt. Börja med att sätta fast lappen i ena änden, då går den lätt genom pipan. För varje drag flyttar du jaggen in mot lappens mitt. Låt solventet verka enligt rekommendationerna på förpackningen.

5. Skruva fast en bronsborste på läskstången. Blöt den med krutlösarsolvent. Dra sedan bronsborsten fram och tillbaka genom pipan, men det är viktigt att borsten förs hela vägen ut ur mynningen innan du drar den tillbaka för att inte skada mynningen och själva pipan.

D: Glöm inte lådan, börja med krutlösare, torka rent och olja in.
E: Magasinet får samma behandling som slutstycket.
F: För in krutlösare och kopparlösare i pipan med en draglapp dränkt i solvent. De första dragen är tröga om pipan är rejält smutsig. Sätt då fast draglappen på jaggen i ena kanten så går den lättare genom pipan.

6. Dra borsten 15–20 gånger genom pipan.

7. Tekniken då du drar borsten fram och tillbaka innebär att en hel del rester hamnar i patronläge och låda. Dessa måste alltså noga rengöras efter att pipan är färdig. Ett alternativ är att skruva av borsten efter att den har dragits framåt genom pipan och innan den tomma stången dras tillbaka igen. Det är mer tidskrävande, eftersom borsten då måste skruvas på inför varje ny dragning framåt.

8. Sedan är det dags för jaggen och en draglapp igen. Blöt lappen med krutlösare. Den kommer med stor säkerhet att vara rejält smutsig när den tittar fram ur mynningen. Dra fler rena lappar genom pipan, 5–6 stycken. Är de fortfarande svarta eller grå är det läge att upprepa momenten 5 och 6. När lapparna är helt vita, eller om de bara har en blå eller grön nyans, är det här momentet klart.

9. Avsluta med att dra en putslapp med vapenolja av bra kvalitet genom pipan. Men lagret olja ska vara tunt. Innan nästa jakt eller tur till skjutbanan drar du pipan ren från olja med putslappar.

10. Torka rent slutstycket, putsa magasin och låda rena. Blöt först linne med krutlösare och torka rent, innan du oljar in alla vapendelar med ett tunt lager vapenolja.

11. Rengör alla verktyg, helst med diskmedel.

G: Dra alltid lapparna från patronläget och framåt. Använd en läskstång med kullager, då följer verktyget bommar och räfflor genom pipan. Då blir hela pipan ren.
H: Använd bronsborste när du har krutlösare i pipan. Till kopparlösaren ska du använda en nylonborste.
I: Det finns stora vinster att hämta för den som vårdar sin studsare. En kraftigt nersmutsad pipa försämrar precisionen och får ett kortare liv.

Kopparlösare

Kopparmantlade kulor och tombakkulor lämnar rester av koppar i pipan. Men den här rengöringen behöver du inte göra lika ofta som du tar bort krutrester ur pipan. Vid normal användning av studsaren använder du kopparlösare 1–2 gånger per år.

1. Blöt en draglapp med kopparlösarsolvent, sätt på jaggen och dra framåt genom pipan. Jobba på samma sätt som med krutlösaren. Vänta 1–2 minuter innan du drar igenom nästa lapp med
kopparlösare. Gör om 3–4 gånger. Lapparna som kommer ut nu är grön- eller blåfärgade.

2. Använd inte bronsborstar till kopparlösare, medlet skadar materialet i borsten. Sätt i stället en nylonborste på läskstången. Blöt borsten med kopparlösarsolvent. För nylonborsten fram och tillbaka genom pipan uppåt 10 gånger (eller dra den enbart framåt, skruva av och för in bakifrån igen). Sedan låter du kopparlösaren verka i ungefär 10 minuter (följ instruktionerna på förpackningen).

3. Ta ytterligare en draglapp, blöt den med kopparlösare och för genom pipan. Upprepa momentet 3–4 gånger. Kommer lapparna ut vita eller minimalt blå/grön-färgade går du vidare, om inte så upprepar du moment 1–2.

4. Torrdra pipan med rena draglappar, 2–3 gånger.

5. Blöt en lapp med vapenolja och dra genom pipan. Olja in slutstycke och andra vapendelar. Glöm inte att torrdra pipan innan den används nästa gång.

6. Glöm inte att rengöra verktygen, framför allt om du har använt kopparlösare baserad på ammoniak.

J: Har du en studsare med rak repetering? Också den mår bra av kontinuerlig skötsel, menar Viktor Lundstedt.
K: Tandborsten når in i de flesta skrymslen. Först krutlösare, borsta och torka rent. Sedan lätt inoljning med vapenolja.