Pulsar Thermion 2 XP50 ligger just nu längst fram i ledet. Faktum är att det senaste kikarsiktet i serien Thermion är nästan dubbelt så bra på att läsa värmestrålning som föregångaren.
1. Med hjälp av färgpaletten går det att leta sig fram till den färgskala som ger den bästa bilden beroende på omständigheter som exempelvis väder och luftfuktighet. Det här är ett vildsvin i färgskalan ”ultramarine”. 2. Samma gris i ”violet”. 3. Ibland vinner man skärpa i färgskalan ”black”. 4. Med färgskalan ”rainbow” inklickad syns ibland extra tydliga skiftningar i den värme som viltet avger.
Leta efter siffran 2 i namnet. Föregångaren ser likadan ut, heter likadant och kostar lika mycket, men är inte lika tekniskt avancerad.
Knapparna är tacksamt få och menyerna är relativt enkla att förstå sig på. Det interna batteriet laddas med sladd. Samma sladd tankar också bilder och filmer ur det interna minnet.

Länk till testet av Pulsar Thermion XP50 i Jakt & Jägare #12.2020.