En viktig del av testet genomfördes i en skjutbiograf. Många skott i snabb följd är enda sättet att se om ett drevjaktssikte klarar allt som det är byggt för.
Konventionell inställning vid inskjutning med hjälp av rattar. Ett klick betyder ¼ MOA på 100 meter.
Delta Titanium HD 1-6×24 är byggt för skytte där det ofta krävs snabba och instinktiva anläggningar, som under drevjakter och för hundförare. Och där blir betyget högt.
Vredet som styr förstoringsgraden är viktigare än man kan tro. Det ska vara lätt att hantera i snabba lägen men samtidigt trögt nog för att alltid stanna i läge. Här blir betyget högt.