Till vänster: Trycket är direkt, ställbart, kort och distinkt. Men olja in slutstycket innan du börjar skjuta, behandlingen med coating gör att det går aningen trögt. Till höger: Slutstyckets handtag är konformat och ganska stort, vilket underlättar snabba repeteringar.