Bakkappan i gummi gör jobbet bra, utan att strula genom att titt som tätt fastna i kläderna, tack vare den relativt korta kolven.
Fem choker följer med i köpet. Extended choker med färgmarkeringar går att köpa till för cirka 1 000 kr.