Halvautomatiska kulvapen för jakt har funnits och varit tillåtna länge. Begränsningarna har handlat om hur många patroner som magasinet får laddas med. De senaste årens diskussioner har i stället handlat om hur ett jaktvapen egentligen får se ut. En stark åsikt, som till stor del har styrt regelverket, menar att vapen tillverkade och anpassade för jakt inte får se ut som militära vapen. Och ett antal långdragna processer om vapenlicenser har slagit fast att ett jaktvapens utseende kan vara skäl för avslag på en ansökan.

Men så är det inte längre. I Naturvårdsverkets nya föreskrifter om jaktvapen som trädde i kraft den 1 augusti i år är den typ av vapen som kallas Armalite Rifle, AR, tillåtna för jakt. Samma begränsningar i antal patroner i magasinen som tidigare i halvautomatiska kulvapen för jakt gäller fortfarande. Det betyder två patroner i magasinet och ett i patronläget vid jakt på björn, varg, lo, järv, sälar, bäver, utter, skogshare, skogsmård, iller och fåglar. Halvautomatiska kulvapen med magasin som kan laddas med högst fem patroner samt en patron i patronläget får användas vid jakt på alla övriga arter.

Moderniserade föreskrifter

Peter Ahlberg, Astro Sweden.

Skälet till förändringen som nu tillåter AR för jakt är, enligt Naturvårdsverket, att de nya föreskrifterna är moderniserade och möter morgondagens behov inom jakt- och viltförvaltning.

Hur jaktvapen som ser ut som militära automatvapen ska främja svensk viltförvaltning framgår inte i Naturvårdsverkets texter. På ytan verkar den här förändringen enbart handla om utseende. Samma regler gäller för AR-vapen som för konventionella halvautomatiska kulvapen avsedda för jakt. Men det finns en annan sak som förespråkare brukar lyfta fram.

– Många jägare har ett stort vapenintresse som inte enbart handlar om jakt. Och eftersom AR-vapen används flitigt i sportskyttevärlden öppnas möjligheter för betydligt mer övningsskytte och renodlad skytteträning, jämfört med de möjligheter som hittills har funnits på konventionella jaktskyttebanor, säger Peter Ahlberg, ansvarig för jakt- och vapenförsäljning på Astro Sweden i Skara.

Peter Ahlberg tror samtidigt att det faktum att AR-vapen nu är tillåtna för jakt kan öka det redan stora intresset för sportskytte i allmänhet.

– Du får ett jaktvapen med ett bredare användningsområde. Det finns en mängd tävlingsformer som passar AR. Samtidigt ställer den här typen av vapen höga krav på ägaren, framför allt när det gäller vapenvård. Som sagt, det här är bössor för vapenintresserade.

AR är ju i grunden en automatkarbin där snabbhet och smidighet spelar en stor roll. Vapnet ska i första hand vara lättskjutet, men hur är det med precisionen?

– Du kan ha en fantastisk precision i en AR10 eller AR15. Det handlar om vilken kvalitet på vapnet som du väljer, precis som med alla typer av jakt- och sportskyttevapen, säger Peter Ahlberg.

Anpassat för både jakt och sportskytte

Jörgen Andersson.

Ett vapen anpassat för både jakt och sportskytte alltså. Men i praktiken går det inte att ta en AR-halvautomat med en licens för jakt och kliva rakt in i sportskyttet.

– Nej, vägen till att tävla i dynamiskt sportskytte är längre än så. En IPSC-licens är en förutsättning för att få delta i träningar och tävlingar. En IPSC-licens är det utbildningsbevis som du får efter en genomgången utbildning med godkänt resultat i både teoretisk och praktisk kunskap. Dessutom krävs två års praktik i en skytteförening innan du kan få en licens på ett tävlingsvapen, säger Jörgen Andersson.

Jörgen har tävlat i dynamiskt sportskytte i många år och är ansvarig för sportskyttevapen på Astro Sweden. Han har en enkel förklaring till varför Naturvårdsverket har ändrat i regelverket och nu godkänner AR15 och AR10 för jakt.

– Dynamiskt skytte är en sportgren där det handlar om att träffa rätt och snabbt i rörliga banor. Inte helt olikt en mängd situationer som kan uppstå under praktisk jakt. Och AR är lätt att skjuta bra med, det är helt klart det mest framgångsrika vapnet i dynamiskt sportskytte. Jag kan se en klar koppling där, eftersom både sport- och jaktskytte handlar om att kunna hantera och träffa rätt med ett lättskjutet vapen, säger Jörgen Andersson.

Tror du att alla som får licens på en AR för jakt verkligen kommer att jaga med vapnet?

– Nej, det är nog väldigt få. Det handlar mer om ett genuint vapenintresse, och ett intresse för skytte. Där ser jag en fördel för många jägare. Eftersom det är roligt att skjuta med en AR så kommer ägarna att träna mer, förmodligen betydligt mer än med det kulvapen som de jagar praktiskt med. Det är bra eftersom alla former av skytteträning, oavsett vilken typ av skytte, gör dig till en bättre jaktskytt, säger Jörgen Andersson.

Stor efterfrågan

Jesper Karlsson, JK Hunting.

Jesper Karlsson driver jakt- och vapenbutikerna JK Hunting i Norrköping och Orsa. Han ser en stor efterfrågan på framför allt AR10, alltså klass 1-vapen, bland jägare.

– I dag är det enklare att få licens på en AR för jakt än för sportskytte. Många som är intresserade har funderat länge på den här typen av vapen men avstått, eftersom kraven på licens har varit kopplade till medlemskap i sportskytteföreningar och till den ganska långa utbildning som krävs.

Säljer ni många AR för jakt?

– Vi säljer alla AR som vi kan få tag i. Men eftersom svenska regler kräver pipor som är 18 tum långa, och det mesta som tillverkas i framför allt USA har pipor som är 16 tum, är det inte så enkelt. Dessutom handlar det om magasinskapaciteten. I USA är det så korta pipor och så stora magasin som möjligt som gäller, säger Jesper Karlsson.

Viktor Lundstedt på Virå Bruk, en av medlemmarna i Jakt & Jägares testpanel, ser det exploderande intresset i jägarkåren för AR som en tillfällig trend.

– Många sportskyttar tränar och tävlar i dynamiskt skytte, det är ingen nyhet och där är AR närmast en självklarhet. Att jägare plötsligt vill ha den här typen av halvautomatiska kulvapen handlar mer om att de anses vara coola och helt enkelt roliga att äga. Hur många som verkligen kommer att jaga med AR får vi väl se, men jag tror inte att det blir en vanlig syn i jaktlagen framöver. Jag tror att det är en trend som går över.

Viktor Lundstedt, Virå Bruk.

Kan det vara en generationsfråga också?

– Ja, absolut. Det är nog få erfarna, äldre jägare som ens funderar på att börja jaga med den här typen av vapen. Hos yngre jägare, och faktiskt en del nyblivna jägare, är nyfikenheten och intresset större. Som sagt, det här är vapen som ser häftiga ut.

Finns det något i den här typen av halvautomatiska kulvapen som kan ge fördelar under jakt?

– Inget som förbättrar jaktskyttet, som jag ser det. Däremot är konstruktionen av en AR anpassad för att du ska kunna montera olika och flera typer av tillbehör, som exempelvis lampor, extra sikten och benstöd. Det finns massor med eftermarknadsprylar för den som vill skapa ett personligt anpassat vapen, säger Viktor Lundstedt.