I takt med klövviltets utbredning i Sverige har jakten förändrats för många jägare. Tidigare generationer av jägarkåren använde oftast studsaren några dagar per år i samband med älgjakten, därefter fick hagelgeväret äran att ta över resterande tid av jaktåret.

I dag är det omvänt. De flesta har mer nytta av ett kulgevär eftersom fler klövviltsarter har börjat spridas, inte minst vildsvin. Även effektiviteten på drevjakterna har ändrats med nya hundraser, och sättet att jaga har skapat nya förutsättningar och ställer större krav på skyttens färdigheter som följd.

Ett skjutstöd ger ett stabilare och säkrare skytte när du avfyrar skott utan skakiga och trötta händer. Du minskar risken för ett dåligt avlossat skott och det är ju hela poängen med jakt i slutändan, då målet är att undvika onödigt lidande för djuren.

Skjutstöden förändrats över tid

Skjutstöd är inte något nytt påfund utan sådana har funnits i olika utföranden sedan gevärets ursprung. Till skillnad mot i dag har de historiska skjutstöden varit utvecklade för stillastående skytte, eftersom dåtidens gevär krävde en hel del muskelkraft för anläggning. Men på grund av drevjaktens utveckling har även skjutstöden förändrats. De finns i dag i olika utföranden, allt från enkla hemmabyggen till mer avancerade tekniska lösningar, och de benämns oftast skjutkäpp, bipod, björnstöd etcetera. 

Att hitta ett hjälpmedel som fungerargenerellt för alla jägare går knappast – i stället gäller det att finna en lösning som passar för var och en. 

Samtliga skjutstöd har samma syfte, att underlätta skyttet, men lämpar sig olika beroende på förutsättningarna i naturen. Det går inte att få alla perfekta egenskaper i ett och samma skjutstöd. Därför behöver du fundera över vad just du behöver för hjälp. 

Vi har provat några typer av skjutstöd som är lämpliga att använda vid drevjakt. En del av modellerna finns i olika utföranden från flera tillverkare, medan andra är unika i sitt slag.