Hörselskydd är en viktig del av jägarens utrustning. Även om dagens vapen ofta förses med ljuddämpare skyddar de inte hörseln fullt ut. Med moderna elektroniska hörselskydd som sätts in i örat, så kallat in ear-hörselskydd, skyddas hörseln effektivt då dessa dämpar höga och hastiga ljud. 

In ear-hörselskydden är diskreta och enkla att använda under jakt. De anpassas till det individuella örat genom att gjutas eller att man sätter på en adapter som
passar den egna örongången. Skydden störs inte av annan utrustning som glas-
ögon eller huvudbonad, och de är särskilt lämpliga att använda vid jakt som kräver tystnad och smidighet som vid smygjakt. 

Elektroniska hörselskydd har förmågan att dämpa höga ljud på samma sätt som en vanlig öronpropp, men de har även fördelen att de kan förstärka svaga ljud. Den inbyggda mikrofonen förstärker talfrekvenser, men stänger av ljud över cirka
80 dB. Det är särskilt användbart för jägare som vill höra omgivningens ljud, som djur som rör sig, för att lättare kunna lokalisera viltet, och för att kunna kommunicera med jaktkamrater.

Med bluetooth eller hörslinga kan även en jaktradio kopplas till. 

Så testade vi

Samtliga hörselskydd har testats på skjutbana och klarade bullertesten. De har använts under aktivitet i skog och mark med skällande hundar för att testa riktverkan och ljudförstärkningsfunktionerna. Vi har även bedömt bekvämligheten.