Varje år behöver alla jägare skjuta in sina vapen inför kommande jaktsäsong. Då vapen stått still en tid kan inställningen behöva justeras. Detta är viktigt att göra för att säkerställa skjutriktigheten och för att slippa onödigt lidande för djur och jägare. 

Ett inskjutningsstöd är ett hjälpmedel som skapar bra stabilitet och goda förutsättningar när du ska skjuta in ditt vapen. Det är enkelt att ta med sig till den lokala skjutbanan eller där jaktlaget tränar.

Ett annat användningsområde kan vara i vakkojan. Men då är det bra att veta hur stort utrymme som finns, eftersom skjutstöden varierar i storlek. Ett inskjutningsstöd kan även med fördel användas som stöd vid vapenvård eller som temporärt vapenställ.

Vissa modeller tar en del av rekylen från ditt vapen. Det är främst de som har ett skydd för vapnets bakkappa, och det underlättar när du skjuter ett större antal skott eller är rekylkänslig.

Vilken modell du än väljer är några saker säkra: Med ett stöd ökar bekvämligheten vid inskjutningen, träffbilden blir stabilare och förhoppningsvis krävs inte lika många övningsskott. 

Så testade vi

Skjutstöden testades på en skjutbana med olika vapen i skilda utföranden som exempelvis med olika stockar. Tre skott sköts i varje ställ. Även ställens stabilitet vid
rengöring testades.

Slutsats

Alla skjutstöd utom ett (VidaXL) ger stabilitet och fungerar väl vid inskjutning och vapenvård. Den lite större och dyrare Caldwell var stabilast vid inskjutningen, men är i gengäld mer skrymmande vid förvaring och om stödet ska användas i en mindre vakkoja. VidaXL:s stöd lämpar sig inte för inskjutning utan bör i stället användas hemma som vapenställ eller för vapenvård.