Ulla är Sveriges enda tjänstehund av sin ras för inspektion av förmodade rovdjursattacker. Här tillsammans med matte Sofia Sollenberg på länsstyrelsen i Västmanland.
Hund

Gammel dansk hönsehund:

Länsstyrelsen rycker ut med certifierade Ulla

Sofia Sollenberg vid länsstyrelsen i Västmanlands län har landets enda gammel dansk hönsehund som är certifierad besiktningshund. Tiken Ulla spårar rovdjur efter angrepp på tamboskap.

– Eftersom jag är uppvuxen i en hundfamilj var det fågelhundar som väckte mitt stora hundintresse. Pointer först, men snart kom även terrier som passade våra marker in i bilden. Först tysk jaktterrier, därefter borderterrier. Intresset för fågelhundar fanns dock kvar och gammel dansk hönsehund verkade intressant, berättar Sofia Sollenberg.

Under sitt arbete som vilthandläggare på länsstyrelsen i Västmanlands län kom hon i kontakt med besiktningshundar för stora rovdjur. Sofia tyckte att det kändes relevant att utbilda en egen hund och skaffade sig GDH-tiken Ulla.

– En besiktningshund deltar vid besiktningen av förmodade rovdjursangrepp på tamboskap. Den kan även vara behjälplig vid skyddsjakt och rovdjursinventering. Hunden ska markera om ett rovdjur har varit på platsen samt visa var rovdjuret gick in eller ut ur hagen. Man kan säga att hunden visar rovdjurets rörelser på platsen och att den också ska söka och markera dna. Det kan vara hår, träck, urin eller blod. Spår av rovdjur ska kunna följas över en längre sträcka, beskriver Sofia.

Genomför prov varje år

Ulla, som nu har fyllt åtta år, har nått den högsta graden av kvalitetssäkring som kallas certifierad. Viltskadecenter håller i utbildningen och kvalitetssäkringen, och proven genomförs varje år för att kvalitetssäkringen ska fortsätta gälla.

– För uppgiften krävs en hund som är träningsvillig, gillar att spåra, är mentalt stabil, tar sig fram i täckt terräng och är trevlig mot folk. Min personliga åsikt är att det är en fördel om hunden inte är alltför intresserad av klövvilt. Det här är kriterier som jag tyckte att GDH uppfyllde, säger Sofia.

Som ung tränades Ulla också på fågel och hon har ett stort fågelintresse. Av olika anledningar har Sofia dock inte jagat aktivt med henne.

Varit på många besiktningar

Ulla är rutinerad och har under åren varit på ett ganska stort antal besiktningar, oftast gäller det förmodade angrepp på får. Men ett vanligt scenario är att inget stort rovdjur har varit på platsen. Det kan vara djur som har dött av andra orsaker och så har räven varit där och tuggat på kadavret.

– Vid flera tillfällen har också ersättning kunnat betalas ut till hundägare som har förlorat sin hund, då Ulla har hittat dna från hunden och rovdjuret. Ulla har av sig själv lärt sig att finna döda lamm och får som ligger dolda av vegetation ute i vass eller har släpats i väg från hagen, vilket underlättar arbetet, berättar Sofia och fortsätter:

– Grundläggande saker, men även andra mer oväntade aspekter kan vägas in hos en besiktningshund. Som att hunden har en lugnande inverkan på människor i chock, vilket är fint. En annan intressant iakttagelse är att människor ofta litar mer på hundens bedömning av platsen än på oss besiktningspersoner.