Vildsvinsstammens utbredning i Sverige har skapat både förtjusning och en oro i jägarkåren. Med en snabbt växande vildsvinsstam får också fler möjlighet att jaga vildsvin. Men att jaga vildsvin helt utan erfarenhet, träning i vildsvinshägn eller liknande kan få tråkiga konsekvenser. Det finns inga generella lösningar, både hundar och förare behöver träning för att klara vildsvinsjakten på ett etiskt och effektivt sätt. Allt för att minska risken för skador på både hund och människa. 

Det är alltså främst under vildsvinsjakt som skador sker, men det händer även att älgen sparkar hunden eller att annat klövvilt stångas. Men de värsta skadorna orsakas av vildsvin. Stick- och bitskador är vanliga och kan perforera brösthåla, lungor, buk eller ändtarm. Något som kan ske även om skyddsväst används. Under brunstperioden ska man som hundförare vara extra observant då både suggor och galtar är mer aktiva och lättstörda.