Vem har inte suttit på pass en kall dag och huttrat efter att ha missat att tänka på rätt klädsel? Det blir lätt en trist dag med risk för att inte vara på topp under jakten. 

Men det här är självklart en nisch som friluftsmarknaden har koll på. Det finns mängder av produkter för att värma kalla händer, fötter med mera. Utöver kläder och skosulor som drivs med elslingor finns det en uppsjö med olika små värmepåsar av engångs-
karaktär som passar för att värma i första hand händer. Dessa är ofta snabba och effektiva, men håller bara värmen under en begränsad tid. 

Vi har valt att testa små engångsvärmare som aktiveras genom att skydds-
påsen avlägsnas och innehållet skakas om tills det har blandats väl. Påsen börjar då avge värme. 

Så testade vi

Samtliga värmare öppnades samtidigt och låg i ett rum med jämn temperatur. Temperaturen avlästes med en digital termometer. Den mättes regelbundet under olika tidsintervall, från 30 minuter efter det att påsen hade aktiverats till 11 timmar senare då samtliga påsar hade svalnat helt. Betyget är satt på en skala från 1 till 10, där 10 är bäst. Det är en sammanvägning av olika faktorer som hur länge de håller värmen, hantering och instruktioner.