Att jaga med lockpipa är en gammal beprövad form av jakt och behärskar du tekniken är den mycket effektiv. Själva syftet är att djuren ska komma till dig, i stället för att du skall smyga på det aktuella bytet. Det finns nog ingen annan jaktform där du kommer så nära djuret som vid jakt med lockpipa. När du sitter på pass är det en mäktig känsla att blåsa i pipan och se hur djuret smyger rakt mot dig.
För att ett djur ska komma nära gäller det att få fram ljud som liknar de läten som djuren själva använder och att man använder rätt lockljud för stunden. Annars kan effekten bli den motsatta; att du skrämmer dem.

Det finns lockpipor för bland annat älg, rådjur, lo, björn, hjort, vildsvin och räv, och även för olika fågelarter. Beroende på vilket djur som du ska locka till dig väljer du ut en pipa som passar för ändamålet. Pipan kan vara anpassad för att efterlikna djurens egna läten eller det ljud som djuret brukar ta som byte.
Pipan kan ge olika ljud och karaktärer. På så sätt lockar du inte ”sönder” djuren i omgivningen när du jagar exempelvis råbock. I Sverige är räv och råbock det vanligaste viltet för lockjakt, och i det här testet är det rådjur som vi fokuserar på. 

Var förberedd

Att jaga med lockpipa kräver att man är väl förberedd. Rådjur är känsliga och låter sig inte luras av lockpipan en andra gång om de en gång har avslöjat dig. De lär sig att ljudet är förenat med fara och kommer då i stället att undvika dig och ljudet. Som med allt annat måste du träna med din lockpipa så att du kan skapa lockljud som är naturtrogna. När du lyckas få till det optimala ljudet brukar djuren reagera väldigt kraftigt.
Att lära sig olika lockljud och tekniker görs bäst genom att lyssna på ljudupptagningar eller titta på filmer om lockjakt innan säsongen startar. Du kan öva i lugn och ro och jämföra de ljud som du får fram med de riktiga läten som du lyssnar på.

Lättast under brunsten

Det är klart lättast att locka rådjur under brunsten då de har flera olika läten för sig. Kontaktlätet, som både geten och bocken ger ifrån sig, är rådjurens vardagsspråk och används för att tala om för andra rådjur att de är i närheten. Det är också den vanligaste funktionen på de lockpipor som finns i handeln.

Flera av lockpiporna har även möjlighet att skapa ett hetsläte som påminner om ljudet när just råbocken hetsar geten. Detta hetsläte brukar vara det smartaste lockljudet att använda vid brunsten, om man vill få en råbock intresserad och komma. Råbocken har nämligen väldigt svårt att tillåta en annan bock att uppvakta getterna i hans revir om bocken hör en gets hetsläte.

Men för att nå framgång räcker det inte med att behärska locktekniken till fullo. Det gäller även att vara rätt klädd, sitta på en skyddad plats och hela tiden tänka på vinden så att rådjuren inte få vittring av dig. Känner råbocken din vittring kommer du att gå lottlös hem, oavsett din färdighet med pipan. //

Så testade vi

När vi valde ut produkter för test tittade vi på användarvänlighet, kvalitet och pris. En lockpipa ska vara ganska enkel att använda sig av och dessutom effektiv, vilket är precis vad dessa produkter är.Vi testade dem genom att locka på vårbock. Vi provade att variera olika läten för att se hur enkelt det är. Betygen är satta utifrån hur enkelt detta var, liksom möjligheten att variera lätena. 

Slutsats

Kan man använda en lockpipa på rätt sätt får jaktupplevelsen en annan innebörd och spänning. Det viktigaste rådet är därför att träna och öva ofta och i god tid före jakten. Det enklaste sättet att hitta de olika lätena är att titta på filmer eller att lära av andra med erfarenhet. Valet av lockpipa är mest en smaksak, men en pipa med olika lockläten ger jägaren fler möjligheter. Och om man inte har musiköra är valet en lättanvänd Buttolo Blatter, men var noga med var du bär den så att du inte sätter dig på den.

Obs!

Endast lock-tillbehör som drivs av manuell kraft får användas för att locka vilt. Att spela upp artificiella ljud liksom elektroniska uppspelningar för att locka vilt är förbjudet vid jakt, oavsett villebråd och oavsett ljudkällans konstruktion. Se jaktförordningen.