Foto: Håkan Bennetoft

Locka fram drömbocken

Jakt med lockpipa ger möjlighet till fantastiska naturupplevelser och spännande situationer. Nästan allt vårt vilt kan lockas med olika ljud, men tänk på att övning ger färdighet. Vi har samlat, testat och satt betyg på sex olika pipor för att främst locka rådjur.
Foto: Håkan Bennetoft

Att jaga med lockpipa är en gammal beprövad form av jakt och behärskar du tekniken är den mycket effektiv. Själva syftet är att djuren ska komma till dig, i stället för att du skall smyga på det aktuella bytet. Det finns nog ingen annan jaktform där du kommer så nära djuret som vid jakt med lockpipa. När du sitter på pass är det en mäktig känsla att blåsa i pipan och se hur djuret smyger rakt mot dig.
För att ett djur ska komma nära gäller det att få fram ljud som liknar de läten som djuren själva använder och att man använder rätt lockljud för stunden. Annars kan effekten bli den motsatta; att du skrämmer dem.

Det finns lockpipor för bland annat älg, rådjur, lo, björn, hjort, vildsvin och räv, och även för olika fågelarter. Beroende på vilket djur som du ska locka till dig väljer du ut en pipa som passar för ändamålet. Pipan kan vara anpassad för att efterlikna djurens egna läten eller det ljud som djuret brukar ta som byte.
Pipan kan ge olika ljud och karaktärer. På så sätt lockar du inte ”sönder” djuren i omgivningen när du jagar exempelvis råbock. I Sverige är räv och råbock det vanligaste viltet för lockjakt, och i det här testet är det rådjur som vi fokuserar på. 

Var förberedd

Att jaga med lockpipa kräver att man är väl förberedd. Rådjur är känsliga och låter sig inte luras av lockpipan en andra gång om de en gång har avslöjat dig. De lär sig att ljudet är förenat med fara och kommer då i stället att undvika dig och ljudet. Som med allt annat måste du träna med din lockpipa så att du kan skapa lockljud som är naturtrogna. När du lyckas få till det optimala ljudet brukar djuren reagera väldigt kraftigt.
Att lära sig olika lockljud och tekniker görs bäst genom att lyssna på ljudupptagningar eller titta på filmer om lockjakt innan säsongen startar. Du kan öva i lugn och ro och jämföra de ljud som du får fram med de riktiga läten som du lyssnar på.

Lättast under brunsten

Det är klart lättast att locka rådjur under brunsten då de har flera olika läten för sig. Kontaktlätet, som både geten och bocken ger ifrån sig, är rådjurens vardagsspråk och används för att tala om för andra rådjur att de är i närheten. Det är också den vanligaste funktionen på de lockpipor som finns i handeln.

Flera av lockpiporna har även möjlighet att skapa ett hetsläte som påminner om ljudet när just råbocken hetsar geten. Detta hetsläte brukar vara det smartaste lockljudet att använda vid brunsten, om man vill få en råbock intresserad och komma. Råbocken har nämligen väldigt svårt att tillåta en annan bock att uppvakta getterna i hans revir om bocken hör en gets hetsläte.

Men för att nå framgång räcker det inte med att behärska locktekniken till fullo. Det gäller även att vara rätt klädd, sitta på en skyddad plats och hela tiden tänka på vinden så att rådjuren inte få vittring av dig. Känner råbocken din vittring kommer du att gå lottlös hem, oavsett din färdighet med pipan. //

Så testade vi

När vi valde ut produkter för test tittade vi på användarvänlighet, kvalitet och pris. En lockpipa ska vara ganska enkel att använda sig av och dessutom effektiv, vilket är precis vad dessa produkter är.Vi testade dem genom att locka på vårbock. Vi provade att variera olika läten för att se hur enkelt det är. Betygen är satta utifrån hur enkelt detta var, liksom möjligheten att variera lätena. 

Slutsats

Kan man använda en lockpipa på rätt sätt får jaktupplevelsen en annan innebörd och spänning. Det viktigaste rådet är därför att träna och öva ofta och i god tid före jakten. Det enklaste sättet att hitta de olika lätena är att titta på filmer eller att lära av andra med erfarenhet. Valet av lockpipa är mest en smaksak, men en pipa med olika lockläten ger jägaren fler möjligheter. Och om man inte har musiköra är valet en lättanvänd Buttolo Blatter, men var noga med var du bär den så att du inte sätter dig på den.

Obs!

Endast lock-tillbehör som drivs av manuell kraft får användas för att locka vilt. Att spela upp artificiella ljud liksom elektroniska uppspelningar för att locka vilt är förbjudet vid jakt, oavsett villebråd och oavsett ljudkällans konstruktion. Se jaktförordningen.

Testade produkter

Buttolo Blatter

Funktion: Med tre olika lägen kan man trycka ihop gummiblåsan och imitera rådjurets olika läten. Det går snabbt att lära sig hitta de olika trycksätten. Känner man sig osäker på att använda en lockpipa som man blåser i är detta ett bra alternativ.
Lockläte: Rådjurets ångestläte samt kontakt- och hetsläte.
Material: Gummi och plast.
Pris: Från ca 330 kr.
Info: Finns hos flera återförsäljare, bl a skytte.astrosweden.se.

Betyg:

+

 • Lätt att använda även för nybörjare. 
 • Lätt att hitta i fickan.

-

 • Tar plats i fickan.
 • Risk för att den ger ljud ifrån sig av misstag.

Buttolo Universal rådjurspipa

Funktion: En mångsidig och användbar pipa som har en halvrund urskålning på mitten och en tunn bakelittunga på var sida. Den korta delen används för kidets kontakt- och ångestläte. Den långa för smaldjurets och getens kontakt- och ångestläte. Instruktionsfilmer finns att söka på nätet.
Lockläte: Rådjurets ångestläte samt kontakt- och hetsläte.
Material: Plast och bakelit.
Pris: Från ca 245 kr.
Info: Finns hos flera återförsäljare, bl a tjuvjakt.se.

Betyg:

+

 • Bra skyddshölje medföljer. 
 • Lätt att rengöra. 
 • Mångsidig.

Hubertus lockpipa i trä

Funktion: Håll pipan mellan tumme och pekfinger och kupa handen runt. Pressa samman läpparna och sätt pipan mot läpparna, inte mellan. Blås varsamt genom pipan så att ljudet uppstår. Genom att vrida på skruven på pipans ovansida får man olika toner. Locklätet förändras om den vrids mot- eller medsols och kan på så sätt anpassas till kid, smaldjur eller get. Instruktionsfilmer finns på nätet.
Lockläte: Rådjurens kontaktläte.
Material: Trä.
Pris: Från ca 175 kr.
Info: Finns hos flera återförsäljare, bl a widforss.se.

Betyg:

+

 • Naturligt snygg.
 • Billig.

-

 • Fuktkänslig.

Hubertus rådjurspipa

Funktion: Skruva av skyddsskruven. Håll pipan mellan tumme och pekfinger och kupa handen runt. Pressa samman läpparna och sätt pipan mot läpparna, inte mellan. Andas i korta tag genom pipan så att ljudet uppstår. Genom att vrida på skruven på pipans ovansida får man olika toner. Locklätet förändras om den vrids mot- eller medsols och kan på så sätt anpassas efter rådjurens ålder. Instruktionsfilmer finns på nätet.
Lockläte: Rådjurens kontaktläte.
Material: Hårdplast och metall.
Pris: Från ca 245 kr.
Info: Finns hos flera återförsäljare, bl a widforss.se.

Betyg:

+

 • Enkel att använda. 

-

 • Bara ett lockläte.

Klaus Demmels Gabel Rehblatter

Funktion: En förstämd pipa med bara en luftkanal och ett munstycke. Genom att flytta trycket med tänder och läppar på membranet skapas de olika lätena.
Lockläte: Rådjurets ångestläte samt kontakt- och hetsläte.
Material: Horn, metall, skinn och tillhörande läderfodral.
Pris: Från ca 595 kr.
Info: Finns hos flera återförsäljare, bl a skytte.astrosweden.se.

Betyg:

+

 • Enkelt att lära sig variera de olika lätena.
 • Snygg. 
 • Skyddshölje medföljer som skyddar membranet från smuts.

-

 • Kräver lite musikalitet för att hitta rätt läten.

Nordik Roe

Funktion: Pipan är förstämd för alla de läten som behövs för att locka råbock. Med hjälp av gummibandens placering runt membranet och var på pipan man biter skapas rågetens läten för ångest eller kontakt. Pipan har dubbla resonanslådor. Ljudet dämpas genom att sätta tummen för det stora hålet under pipan. Instruktionsfilmer finns via QR-kod på förpackningen och länkar från webbplatsen.
Lockläte: Rådjurets ångestläte samt kontakt- och hetsläte.
Material: Hårdplast och gummiband.
Pris: Från ca 240 kr.
Info: nordikpredator.se.

Betyg:

+

 • Enkel volymkontroll. 
 • Tydliga instruktioner.
Håkan Bennetoft
Fler artiklar