En åtel eller foderplats är knappast komplett utan någon form av aktivt doftämne som förväntas ha en magisk dragningskraft. När vildsvinsstammen breder ut sig är lockmedel ett populärt sätt att få till en effektiv inlockning. Inte minst för att störa mindre och inte ställa till skador i jordbruket. I dag används även doftmedel för att skapa en motsatt effekt det vill säga stöta bort vilt från sitt primärområde. Det vanligaste är nog syntetiskt vargurin.

Bloddoft fyller en viktig funktion inom djurriket. Den kan vägleda rovdjur till ett skadat byte, men också varna bytesdjur för att rovdjur är i närheten. 

Det är skillnad mellan doft- och lockmedel. Doftmedel är oftast ett medel som förstärker djurens egna doftkörtlar medan lockmedel är dofter som ska påminna om till exempel mat eller kadaver.

Lockmedel är en fysisk produkt, exempelvis en fågelvinge, fjädrar, kadaver, torkad gädda eller honung. Ett lockmedel ökar nyfikenheten och väcker både nosens och ögats uppmärksamhet.

Lukten viktigaste sinnet för många däggdjur

De flesta vilda djur har många luktreceptorer och ett välutvecklat luktsinne i jämförelse med oss människor. För de flesta däggdjur är luktsinnet det viktigaste sinnet. Lukter och minnen behandlas i den äldsta delen av hjärnan (reptilhjärnan) och de dofter som djuren känner igen ger dem smakliga minnen. Oavsett om det är naturliga ämnen eller syntetiskt framställda dofter har de samma motiv.

Antalet doft- och lockmedelsalternativ ökar hela tiden, och det handlar inte bara om kraftiga doftämnen utan även medel som blandas direkt i fodret för att förstärka foderdoften. 

Det vanligaste medlet för att locka till sig vildsvin är vanlig trätjära. Det är dock viktigt att inte använda sig av utspädd tjära som kan innehålla fotogen, terpentin eller kemikalier av något slag som inte hör ihop med viltkött. För vildsvinen ska ju till slut hamna på tallriken.

Beta inte för mycket

Det vanligaste felet man gör när det inte fungerar är att man är för ivrig och ”betar” i för mycket. Jag minns när jag fick ett tips att använda surströmming för att locka vildsvin till en gammal åtelplats som inte hade använts på länge. Jag tror inte att det har dykt upp några vildsvin på den foderplatsen än, och jag fick byta bilklädsel efteråt då hustrun vägrade gå in i bilen efter att jag varit ovarsam med innehållet i burken. 

Det handlar om att vara kreativ när det inte fungerar och det finns alltid något som fungerar bättre än ett annat medel. Man kan jämföra med myggmedel som fungerar olika på olika personer. Likadant är det med doftmedel. Ett medel som fungerar utmärkt på en jaktmark kan fungera betydligt sämre på en annan.

Djuren har oftast ett så kallat hemområde/revir som de bevakar och när det kommer en ny doft måste den undersökas. En naturlig doft ger ett naturligt uppträdande hos de lockade djuren. 

När du gör en lockplats ska du tänka attraktiv yta där flera djurslag har nytta av att besöka platsen. Undvik områden med stora stenar eller där det är alltför kuperat. 

Den stora marknaden för lock- och doftmedel finns i USA och Kanada. Där tillverkas också många av de doftmedel som finns på marknaden. Men några svenska entreprenörer har slagit sig in på marknaden med sina produkter och kunskaper. Här får du deras bästa tips och råd för att lyckas med doftmedel och fällfångst. 

På marknaden, och framförallt inom näthandel, finns ett stort utbud av doftmedel. Vilket som passar bäst är en smaksak och en fråga om vilket slags djur man ska locka in, samt om det är i en fälla eller på en åtelplats. Vi visar exempel på några vanliga produkter och dess funktioner.