Lastflak är ett av alla finurliga tillbehör som finns för bil eller annat dragkroksförsett fordon. För jägaren har denna lösning snabbt blivit populär. Det är ett enklare och billigare alternativ till släpvagn, eller en särskild bil för jakt med stort flak och utrymme för transport av vilt.

På marknaden finns flera alternativ som skiljer sig åt i material och utförande. Några av modellerna har också olika till-
behör som kan vara till gagn vid jakten eller på semesterresan. Ett lastflak är ett mycket smidigt sätt att frakta saker som du normalt inte får plats med eller som du inte vill ta in i ditt fordon. Välj storlek och modell beroende på vilket behov du har utöver frakt av skjutet vilt.

Lastflaken är tillverkade i olika material. Om det är tänkt att användas för korta transporter vid enstaka tillfällen är inte materialkravet viktigt. Men för den mer frekvente användaren ställs högre krav på ett väderbeständigt material som ska tåla fler yttre påfrestningar.

Bland de sex lastflak som vi har jämfört finns produkter av lackat stål, galvat/zinkbehandlat stål och rostfritt stål. De olika materialen påverkar också priset.

Tillbehör för alla behov

För de flesta jägare och jaktlag räcker ett fast lastflak som fungerar utmärkt för en kortare transport av det skjutna viltet. Men tillbehören som kan köpas till kan både förenkla användandet och förbättra vid de längre transporterna. Bland annat kan en pulka vara till både hjälp och skydd. Den kan användas att dra ut viltet med och sedan skydda det vid transport.

En kraftig säck eller transportväska skyddar viltet eller packningen från nedsmutsning vid transport. Ett vikbart lastflak är till stor hjälp när viltet ska lyftas upp – en funktion som passar ensamjägaren särskilt väl. I Heck-Packs sortiment finns även en kranarm som man fäster på lastflaket. Den hjälper till att dra upp djuret från marken och kan även användas för urtagning och avpälsning på plats.

Boxar av aluminium eller plast skyddar packningen från både väder och stötar under resan.

Samtliga lastflak är godkända för dragkrok på 50 mm, vilket vanligtvis finns på personbilar. Fästanordningarna skiljer något i funktion och utseende mellan produkterna, men är alla enkla att använda även om man är ensam. 

Lastvikten som anges i produktbeskrivningarna är relativ. Lastflaken tål oftast en högre vikt. Men det är det registrerade kultrycket som bilens dragkrok klarar som gäller. Det står oftast i instruktionsboken, på kulhandsken eller i bilens registreringsbevis. Då är även vikten på lastflaket inräknad. Med för tung last ändras bilens väghållning och dragkroken riskerar att böjas i sitt fäste.