Att ensam gå på jakt i skogen är för många en stor njutning. Man behöver inte ta hänsyn till var andra är och man kan röra sig fritt i djurens spår.

Kanhända det vid en sådan jakt avlossas ett skott. Djuret som faller är betydligt större och tyngre än vad den egna kraften klarar att dra från skottplatsen till transporten. Just i en sådan stund skulle de där extra händerna vara till stor hjälp.

Finns det inga starka kamrater, en traktor eller annat lämpligt terränggående fordon på plats för att dra fram och transportera det fällda viltet till en slaktbod kan en bärbar vinsch vara en oumbärlig hjälpreda. 

Den kan komma väl till pass när man ska lyfta eller flytta en tung och otymplig djurkropp. Eller bara för att lyfta upp djurkroppen till lämplig höjd för urtagning och flåarbete.

Jakt & Jägare har tittat på några olika typer av bärbara vinschar.

De enklaste och billigaste modellerna är drillvinschar som lätt ansluts till en batteridriven borrmaskin eller skruvdragare. Drillvinscharna är enkla att använda och lämpar sig bäst när viltet ska lyftas eller dras en kortare sträcka, men är oavsett en ovärderlig hjälp att ha i bagageluckan.

Två modeller, till betydligt högre priser, har batterier som ingår.