Det finns många fördelar med att använda en jaktradio under pågående jakt med dina jaktvänner. Den är till exempel inte beroende av täckning på samma sätt som en mobiltelefon, vilket kan vara avgörande i en nödsituation.

Är du på jakt efter en ny jaktradio, men har svårt att välja – då är du nog inte ensam. Det finns några saker som är bra att ta hänsyn till innan du bestämmer dig.

Först och främst ska du välja radiofrekvens utifrån den plats som du jagar på och den frekvens som dina jaktkamrater använder. I Sverige används 155 MHz och 31 MHz. 155 MHz är nyare och mer vanlig i de södra delarna av landet. 31 MHz fungerar normalt bättre i kuperade områden, vilket har gjort den mer populär i de norra delarna av landet. Den har även fler kanaler att välja mellan. Men det är troligen de enda fördelarna i jämförelse med 155 MHz, som utan tvekan är bättre i många andra avseenden.

En radio med 155 MHz har normalt betydligt längre räckvidd trots en behändigare storlek. Jagar du till exempel på en jaktmark som inte har alltför dramatisk terräng ska du förvänta dig minst 3 000 meters räckvidd. 

Analogt eller digitalt?

Tillhör du däremot de jägare som besöker grannlandet Norge i samband med jakt, så kanske du ska titta på en radio som även klarar 140 MHz. Det kan alltså behövas mer än en jaktradio eller kombiradio om du jagar med olika jaktlag på olika platser. En del jaktlag har en helt egen frekvens, vilket gör att radion även måste gå att omprogrammera.

Det finns en hel del olika märken och modeller på marknaden i dag. Analoga radiomodeller och modeller med både analoga och digitala funktioner – fördelarna är olika.

En digital jaktradio sänder signalen genom det digitala nätverket och inte genom de traditionella frekvenserna. Det ger en jämnare ljudkvalitet och radion är inte känslig mot yttre störningar som till exempel hundpejlar. Med en digital inställning kan radion även bli kompatibel med vissa hundpejlar och man kan samtala på individnivå utan att övriga hör. 

Det finns två olika digitala radiosystem, standarder: IDAS och DMR. De är likvärdiga men kommunicerar inte med varandra. Därför är det viktigt att veta vilket radiosystem jaktlaget använder om de valt en digital kommunikation.

Kombinerad radio något större

Räckvidden hos de digitala modellerna är ofta kortare i jämförelse med en analog radio. Den digitala täckningen tar tvärt slut, eftersom kontakten försvinner helt när du har kommit utanför täckningsområdet, till skillnad mot en analog sändare som får sämre mottagning och mer brus ju längre bort som du kommer från sändaren. Har du en kvalitativ analog radio så är ljudet lika bra.

Viktigt att tänka på är att alla i jaktlaget måste välja att använda antingen digital eller analog inställning för att kunna kommunicera.

Med en kombinerad radio, analog och digital, behöver man inte tänka på att ta med rätt radio för dagen. Den kombinerade radion är dock lite större i sitt utförande.

En funktion, för både analog och digital radio, som har tillkommit på senare tid och som kan vara intressant är bluetooth. Den gör det enkelt att koppla ihop jaktradion med aktiva hörselskydd. På så sätt slipper man också allt trassel med kablar och öronsnäckor som ramlar ur.

En annan smart detalj som följer med den senaste generationen jaktradioapparater är säkerhetstänket. Tack vare de nya funktionerna är det lätt att hitta den som är i nöd. Menyerna har även blivit mer pedagogiska. Och vem föredrar inte en stor display så att inte läsglasögonen måste fram varje gång som man sitter på pass? 

Så testade vi

Mottagningen testades på olika avstånd, i olika terräng och på platser där vi sedan tidigare vet att det är svårt med mottagningen. Funktioner har testats utifrån medföljande manualer. För de radioapparater som inte hade bifogad manual har vi utgått från manualen i radion och/eller den som finns på producentens webbplats.

Slutsats

Samtliga jaktradioapparater uppfyller kraven för en normal jaktdag med jaktlaget. För den rörlige jägaren och för de jaktlag som önskar få ut lite mer av tekniken finns det goda förutsättningar hos flera av modellerna. Så länge man inte har enats om en gemensam standard för det digitala nätet kommer det analoga användandet att vara ett förstahandsval.

Samtliga testade jaktradioapparater hade bra sändning och mottagning i terrängen, som var lätt kuperad, bestod av skog och på avstånd upp till två kilometer.

Trots bättre ljud i de digitala kanalerna upplevdes en längre räckvidd på det analoga bandet.

Tänk på att den nya generationen jaktradioapparater med både analog och digital funktion är försedd med många finesser och funktioner som kräver att de andra i laget har samma för att de ska kunna användas. Det är även viktigt att veta om den digitala standarden på radion är IDAS eller DMR, då dessa inte kommunicerar med varandra.