Det finns många detaljer att ta hänsyn till inför köpet av en skyddsväst som ska passa just din jakthund. För att hundens rörlighet inte ska påverkas är det till exempel viktigt att västen sitter bra. Den ska varken vara för stor eller för liten, den får inte skava eller ha för stora glipor. En dåligt anpassad väst skyddar inte som den ska och kan göra det svårt för hunden att parera en attack.

De vanligaste skadorna åsamkade av vildsvin är skärskador från betar. Dessa kan skapa punkteringsskador, allvarliga blödningar och inte sällan efterkommande infektioner. Krosskador, som oftast drabbar större hundar, är också vanliga. 

Skyddsvästarna i denna guide är i första hand avsedda för att skydda hunden mot vildsvinsskador. Men västarna kan även skydda mot rivsår från grenar och kvistar, öka synbarheten samt fungera som förvaring för pejlhalsband.

När du ska köpa en väst bör du vara extra noggrann med hur du mäter hunden och ta del av de instruktioner som tillverkarna ger. Det är bra om du har möjlighet att ta med hunden till butiken eller tillverkaren och prova västen. Om det inte går – kontakta återförsäljaren, alternativt tillverkaren, och fråga för vilken ras som västen främst är anpassad. 

Den optimala skyddsvästen täcker alla vitala delar av hunden, från hals och rygg till övre delen av bakbenen, samtidigt som den ger hunden fri rörlighet.

Det är en fördel om västen kan justeras något i storlek, då det händer att hundens kroppsform ändras under säsongen.

Har du en hund med stor kampvilja bör du satsa på en väst med flera skyddande lager av fibrer och som väl täcker både nacke och bakdel. Har du en försiktigare hund, som inte gärna tar kampen direkt med vildsvin, kan en något enklare väst fungera.