Stora björnhannar stannar och möter faran. De är kungarna i skogen och har självförtroende. Foto: Karl Pfeifer

Drömmen om ”Bamse” alltmer avlägsen

Björnstammen ökar, men det gör inte storleken på björnarna. Trenden är liknande över landet och tydlig i björnrika Gävleborg. De senaste sex åren har medelvikten på en skjuten björnhanne sjunkit från 124 till 113 kilo i länet.

Vart tog Bamse vägen, egentligen? Allt färre stora björnhannar fälls och det blir fler ungbjörnar som knappt är vuxna som fyller tilldelningen. Kort sagt ser många jägares dröm om att fälla den stora björnen alltmer avlägsen ut för varje björnjakt.

– Det fälls färre stora björnar nu för tiden, det fälls mest 3–4 åriga björnar runt 70–90 kilo, säger Simon Viklund, vilthandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Enligt Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en björn vuxen om den väger över 70 kilo.

En färdigvuxen hanne ska väga mellan 100 och 250 kilo, även om det har funnits enstaka hannar som har vägt över 300 kilo. Exempelvis björnen som fälldes i
Risede i nordvästra Jämtland 1983 och vägde 338 kilo. Och så sent som 2019 i
Arjeplog sköts faktiskt en rekordbjörn som vägde 352 kilo, vilket är ungefär detsamma som en islandshäst väger.

Den som ögnar statistiken från 2022 ser dock snabbt att de fällda björnarna ligger i en helt annan storleksklass, vissa i nivå med en stor hund. Den allra minsta vägde 20 kilo.

Brunbjörn samma art som grizzly

– Det fälls inte många stora hanbjörnar i vårt län och det kan väl vara så att
de är skjutna redan, säger Simon Viklund, länsstyrelsen i Gävleborg.

Enligt björnforskaren Jonas Kindberg är det ingen skillnad storleksmässigt mellan svenska brunbjörnar och nordamerikanska brunbjörnar som där kallas grizzly. Det är samma art, de har samma storlek, men lite olika beteenden på grund av historiskt jakttryck. Svenska björnen är mer skygg för människor. Grizzlyn är inte särskilt skygg.

Men varför den pågående viktminskningen på de svenska brunbjörnarna? Att de fälls när de är yngre är väl en självklar förklaring. Men vad har hänt med de stora fullvuxna svenska björnarna, bjässarna?

Enligt jägarsnack är de redan skjutna eftersom de inte flyr på samma sätt som de yngre. De stannar och möter faran och tänker inte att det är något som kan skada dem. De är kungarna i skogen och har självförtroende.

Simon Viklund tror att jägarna kan ha rätt.

– Det låter som en rimlig förklaring. Det fälls inte många stora hanbjörnar i vårt län och det kan väl vara så att de är skjutna redan.

Björnen är sin egen fiende

Jägarsnacket säger också att bortskjutning av de stora hannarna kan ha betydelse för björnstammens oväntat kraftiga tillväxt som den senaste inventeringen i Gävleborg, Dalarna och Värmland nu visar.

Och det för att björnens enda ”fiende”, den enda som kan beskatta stammen naturligt, är björnen själv, det vill säga när vuxna hannar dödar björnungar för att få honorna att brunsta om.

– Björnhannar som är kapabla att ha ihjäl ungar gör det, säger Simon Viklund. 

Kan färre fullvuxna björnar betyda fler överlevande ungar, med andra ord fler ungar per hona?

En annan effekt av regeln som säger att hona med ungar inte får röras är att andelen honor ökar för varje år, vilket förstås blir en allt större övervikt av honor som får ungar.

Fler björnhonor

I dag är andelen honor högre än 60 procent i flera län. Under skyddsjakt försvinner en del honor med ungar, men inte på en nivå där obalansen mellan honor och hannar minskar.

Resultatet av spillningsinventeringen hösten 2022 i Dalarna, Gävleborg och Värmland visar på 658 honor och 405 hannar i området.

– Det blir effekten av det jaktupplägg som vi har, det skapar det här och det är samma mönster i de flesta län. Vi har 62 procent honor i Gävleborg, men vad det betyder för stammen kan jag inte bedöma, säger Simon Viklund.

När det gäller årets jakt hoppas han att det något lugnare tempot i jakten från 2022 kommer att hålla i sig.

– Historiskt har jakten varit slut på bara några dagar, men förra året pågick jakten ända in i september. Vi hade ett något lägre tempo så det var positivt. Vissa år har vi haft 40 skjutna björnar första dagen. Förra året hade vi 15–20 per dag och jakten pågick under längre tid.

När den här intervjun görs är tilldelningen under årets licensjakt på björn inte känd. Men länen i mellersta och norra rovdjursförvaltningsområdet har pratat ihop sig om den snabbt expanderande björnstammen som naturligt ökar med 15 procent om året. 

För att få ner stammen till nästa år behövs därför en avskjutning som överstiger 15 procent. Men det finns en bit att gå för att nå förvaltningsmål som ligger en bra bit bort från det faktiska antalet nallar i skogarna. 

Medelvikten på registrerade döda björnar i Sverige

År – Vikt

2017 – 138,6 kg

2018 – 124,6 kg

2019 – 127,6 kg

2020 – 129,5 kg

2021 – 130,1 kg

2022 – 124,9 kg

Källa: Rovbase

 

Licensjakten på björn 2022

Län – Tilldelade/Fällda

Dalarna – 48/48

Gävleborg – 120/120

Jämtland – 220/223

Norrbotten – 55/55

Värmland – 3/1

Västerbotten – 91/92

Västernorrland – 85/85

Totalt – 622/624

Källa: SVA

Carina Gerken Christiansen
Fler artiklar

Medelvikten på registrerade döda björnar i Sverige

År – Vikt

2017 – 138,6 kg

2018 – 124,6 kg

2019 – 127,6 kg

2020 – 129,5 kg

2021 – 130,1 kg

2022 – 124,9 kg

Källa: Rovbase

 

Licensjakten på björn 2022

Län – Tilldelade/Fällda

Dalarna – 48/48

Gävleborg – 120/120

Jämtland – 220/223

Norrbotten – 55/55

Värmland – 3/1

Västerbotten – 91/92

Västernorrland – 85/85

Totalt – 622/624

Källa: SVA