Foto: Göran Wikström Bävern är anpassad till ett liv i närheten av vatten. Luktsinnet är mycket väl utvecklat. En skrämd bäver kan stanna orörlig under ytan i upp till 15 minuter.
Förvaltning

Jakten är viktig för bäverförvaltningen

Fakta om bäverförvaltning.

En bäverfamilj brukar bilda vad som kallas en koloni. De håller till på ett utvalt område kring ett vattendrag där de nyttjar naturens skafferi för sin levnad. De bygger dammar och hyddor, fortplantar sig och samlar mat inför midvinterns hårda köld. Med hyddan förseglad av snö och is ligger de i en väl skyddad atmosfär där de i närheten under vattnet och isen har lagt upp ett matförråd som förhoppningsvis räcker hela vintern. 

Parningen sker också under vintern i skydd av hyddan. En bäverfamilj består av hona och hane med årsungar som föds i slutet av maj, samt ett- och tvååriga avkommor. Under våren, när den tredje kullen föds, blir tvååringarna könsmogna. De lämnar då bäverkolonin för att hitta ett eget hemrevir och där bilda familj.

En bäverstam som inte jagas blir snabbt överstor. Då kommer betet och träden att försvinna ganska fort. När detta sker är det inte ovanligt att hela bäverkolonin ger sig av till ett nytt etableringsområde. Viltvårdens mål är att behålla en god reproduktion, men med så litet betesutnyttjade som möjligt. Därför är jakten en viktig del av förvaltningen och ett klokt användande av bävern som resurs. Bävern har i dag i princip inga naturliga fiender som kan reglera stammen. 

För att veta hur hårt bäverstammen faktiskt kan jagas är det bra med ett samarbete över jaktgränserna. Då kan jägarna få god information om hur mycket bäver som det finns i närområdet. Den som vill ha en bäverkoloni på jaktmarken ska behålla de stora föräldradjuren, och i stället skjuta ett- och tvååringarna. Syns ett ensamt djur i vattnet kan det vara svårt att se om det är en ung bäver eller en vuxen. Jägaren bör därför invänta de andra bävrarna, vilket ger en lättare storleksjämförelse. Speciellt när bävern går upp på land är det enklast att bedöma kroppsstorleken.

En ettårig bäver väger omkring fem kg, medan en gammal bäver kan väga uppemot 20 kg eller mer. Det går inte att avgöra vilket kön individen har. Jägaren som vill fälla en stor bäver bör söka dem som utvandrat och fortfarande är ensamma i en nyetablerad lokal. 

Bävern tillhör det vilt som är lovligt dygnet runt. Den är ett utpräglat nattdjur. Den bästa tiden för vakjakt och smygjakt är tidig gryning eller de sista ljusa kvällstimmarna.

Eftersom jakten sker i omedelbar närhet till ett vattendrag är det lätt hänt att en dåligt träffad bäver snabbt slinker i vattnet och försvinner ner i djupet. Därför är skott mot simmande bäver i det närmaste bannlysta. Som jägare ska man vänta tills bävern har klättrat upp på land eller på en stam som ligger på ett grunt strandområde. Området för en snabbt dödande träff är mycket litet. När bävern exponerar sin bredsida är ett skott mot halsen eller främre delen av bogen ofta direkt dödande. 

Bävern är ett hårdskjutet vilt. Endast vapen i klass 1 och 2 får användas med en expanderande kula. Marcus jagar ofta bäver med sin 6,5×55, laddad med V-Max.