Skytte

JRF satsar på skjutbanorna

De senaste åren har Jägarnas Riksförbund satsat på sina skjutbanor. Målet är att förbundet ska ha en tillgänglig och högkvalitativ skytte- och provverksamhet i hela landet.

52 provbanor och ytterligare ett antal skjutbanor är anslutna till Jägarnas Riksförbund, JRF. På provbanorna finns det ungefär 260 provledare. Fler provledare utbildas kontinuerligt, det vill säga när banorna meddelar att de har behov. Den person som då ska kontaktas är Jimmy Låås, som är förbundets nationella samordnare för jägarexamen.

Jimmy Låås, Jägarnas Riksförbund

Han berättar att skjutbanorna ser väldigt olika ut och att förutsättningarna på dem skiftar. En del av banorna har liten verksamhet och endast de nödvändiga skjutstationerna för att kunna bedriva provverksamhet, medan andra har större verksamhet och till och med stora, fina klubbstugor att hålla utbildningar och möten i.

Under det senaste året har JRF dessutom fått flera nya provbanor.

– En bana i Lindesberg, en i Skövde  och en i Gävle har nyligen anslutit sig. Och vi har en bana till på ingång, säger Jimmy.

Inventering pågår

För att medlemmar ska kunna använda förbundets skjutbanor på ett så bra sätt som möjligt pågår sedan en tid en inventering. Det som bland annat ska sammanställas är kontaktpersoner och uppgifter om vilka faciliteter som finns på banorna.

– Det är inte alltid som vi i personalen har möjlighet att besöka alla banor, i alla fall inte så ofta som vi och funktionärerna på banorna vill. Men vårt jobb är att stötta dem och under våren kommer vi att utbilda regionassistenter som vår förlängda arm, för att få en snabbare hantering av till exempel banbesiktningar och vissa utbildningar, säger Jimmy.

Även om banorna är unika och självständiga, samtidigt som de ingår i den större gemenskapen JRF, har de nu en viktig sak gemensam: förbundets eget skyttereglemente. Det togs fram förra året, tack vare en motion som fick bifall på förbundsårsstämman 2021.

Ansvarig för arbetet med reglementet har skyttekoordinator Oskar Fredrik Jonsson varit. Han anställdes i december 2021 som en del i förbundets satsning på skjutbanorna.

Fler skjutledarutbildningar

En annan insats för att förbättra verksamheten är att det har hållits och kommer att hållas fler skjutledarutbildningar.

– På dem lägger vi stor vikt vid pedagogik och bemötande, förutom själva skyttet. Dessutom tar vi nu fram ett digitalt skjutledarmaterial som ska innehålla råd och stöd för skjutledare så att de kan hjälpa nya skyttar på bästa sätt, säger Jimmy.

För provledarna kommer en ny digital portal att lanseras under våren. På den ska det vara enkelt att beställa material och hitta länkar till användbar information. Det ska också gå att ställa frågor. Tillsammans med svar ska frågorna publiceras i portalen så att alla provledare kan ta del av dem, för att bedömningarna ska bli så lika som möjligt för alla elever.

– Vi kommer att öka vår närvaro på proven framöver, för att kvalitetssäkra och se vilka behov som banorna och provledarna kan tänkas ha, samt för att få feedback från elever. De är ju förhoppningsvis förbundets nya medlemmar, säger Jimmy.