Förvaltning

Erica von Essen:

”Människor känner sig överkörda”

Erica von Essen har forskat på relationen mellan människor, rovdjur och myndigheter i Sverige. Hon säger att det finns tydliga skillnader mellan varglänen. Men typiskt för alla varglän är hög omsättning på rovdjurshandläggare.

Länsstyrelsen i Värmland är inget undantag.

– Det har varit struligt ett tag, säger hon. 

Erica von Essen förklarar att de som är rovdjurshandläggare ofta blir slitna på sina jobb.

– Det är unga idealistiska biologer utan koppling till bygden och de får nog en uppförsbacke. 

Många av dem har en inbyggd lojalitet runt bevarande som är svår att förena med lokalbefolkningens inställning.

– De kan inte vinna på något sätt. Ofta byter de jobb till en annan avdelning eller ett annat län.

Hon säger att det i Värmland, som har haft varg längst, finns en uppgivenhet hos jägare. Människor känner sig överkörda. Acceptansen för varg har inte ökat och de boende tror inte att de kan påverka.

– Dalarna är mer rebelliska i sin identitet.

Enligt forskningsrapporten Att leva nära stora rovdjur från Göteborgs universitet, som publicerades i höstas, fick myndigheterna i varglänen Dalarna, Värmland och Örebro mycket lågt betyg i förtroende från jägare och bönder.

På en femgradig skala satte 70 procent betyget ett eller två.

Läs tre röster om varg i Värmland:

Kjell Emilsson, JRF-Värmland

Erica von Essen, Stockholms universitet

Maria Falkevik, Länsstyrelsen