Foto: Karl Pfeifer
Förvaltning

Rovdjuren tar fler älgar än människan

Det är hög tid att punktera en populär svensk myt. En myt som i många år har upprepats som ett mantra av myndigheterna.

Kan vi från nu lyfta en del av skuldbördan bakom den kollapsade älgstammen i Gävleborg från jägarnas axlar? undrar Carina Gerken Christiansen.

Så här lyder myten: Rovdjuren har ingen avgörande betydelse för älgstammens storlek utan det är människan som genom jaktuttaget reglerar älgstammen.

Med andra ord: Sjunker älgstammen är det jägarnas fel.

Kan tänkas att det har varit sant någon gång tidigare i historien, men inte längre. Och inte i mellersta rovdjursförvaltningsområdet som ju är särskilt intressant eftersom det är där de flesta rovdjuren finns.

Jag har tittat på två kurvor över de senaste sex åren. En för antalet björnar och en för antalet älgar. De kurvorna går åt helt motsatta håll. När antalet björnar ökar sjunker antalet älgar.

Ha i minne att en vuxen björn tar i genomsnitt uppåt åtta älgar om året. Vanligen älgkalvar, vilket gör att det tar några år innan det märks på stammen eftersom det handlar om att den nya generationen blir björnföda innan den kan ersätta den äldre och produktiva generationen älgar som successivt faller bort. Vargarna tar också helst kalvar, vilket förstärker effekten.

Gävleborg redovisade rekordsiffran 589 björnar efter den senaste inventeringen som presenterades före sommaren. Det är nästan dubbelt så många som förvaltningsmålet på 300 björnar.

Av den inventerade stammen räknar björnforskaren Jonas Kindberg med att runt 60 procent av björnarna tar älg.

Räkneexemel

Häng med här nu: 60 procent av 589 är 353 björnar. 353 björnar multiplicerat med 8 älgar per björn blir 2 827 älgar.

Lägg därtill de älgar som vargen tar. Runt 120 älgar per revir och år. Antalet vargrevir, eller snarare familjegrupper, i Gävleborg har på kort tid halverats och enligt den senaste inventeringen är antalet nere i 6.

För att göra vargens påverkan på älgstammen ”rättvis” väljer jag att räkna på 10 familjegrupper. 10 familjegrupper x 120 älgar = 1 200 älgar.

I nästa steg lägger jag ihop björnens älguttag med vargens: 2 827 + 1 200 = 4 027 älgar per år.

Dags att titta på jägarnas uttag av älg i samma Gävleborg. Jaktåret 2022–2023 resulterade i 3 377 fällda älgar.

På bara sex år har avskjutningen av älg i länet närapå halverats. Från 6 150 älgar jaktåret 2017–2018 till 3 377 älgar i dag.

Jämför nu rovdjurens älguttag på 4 027 med jägarnas älguttag på 3 377.

Rovdjuren tar alltså fler älgar än jägarna. Fler.
Kan vi från nu lyfta en del av skuldbördan bakom den kollapsade älgstammen i Gävleborg från jägarnas axlar? Kan vi sluta säga att effekten av rovdjurens predation är försumbar? Självklart får det effekt när både vargstam och björnstam ligger på runt det dubbla jämfört med förvaltningsmålet. Av de 4 027 rovdjurstagna älgarna kunde hälften ha sluppit sluta som viltföda.