Förvaltning

Vargens strikta skydd kan försvinna

Licensjakt på varg betyder överklaganden lika säkert som amen i kyrkan, för att använda ett slitet uttryck. Grunden för rättsprocesserna är ofta vargens status som en strikt skyddad art. Men den kan komma att ändras.

Allt fler av EU:s medlemsländer vill nu stoppa vargens framfart och ändra vargens status i art-och habitatdirektivet. I teorin skulle det kunna öppna för jakt på varg i hela EU.

Sveriges nya landsbygdsminister Peter Kullgren bekräftar till Jakt & Jägare att Sveriges regering också anser att det är dags att lyfta bort det strikta skyddet.

– Vargen ska fortsatt vara skyddad, men inte på den allra högsta skyddsnivån, säger han i ett meddelande.

Det skulle betyda att den omtalade svenska tystnaden på EU-nivå är på god väg att brytas. För det finns en lång rad tillfällen när andra länder har lyft problemet med varg medan Sverige hittills har valt att vara tyst.

I slutet av november röstade en majoritet i EU-parlamentet för att rovdjur som har uppnått gynnsam bevarandestatus bör förlora sitt strikta skydd. 

Samtliga svenska partier – utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet – röstade för detta. Även de svenska socialdemokratiska parlamentsledamöterna gjorde det, tvärtemot sin egen partigrupp i parlamentet.

Omröstningen betyder inget här och nu, men får ses som en kraftig uppmaning till EU-kommissionen, som är att jämföra med EU:s regering, att det är dags att flytta om lite djur i art- och habitatdirektivet.

Vargen behöver helt enkelt hamna i en annan bilaga med andra regler. 

Frågan inte ny

Juristen Johan Svalby, bevakar EU-politiken för svenska jägarorganisationers räkning.

Uppmaningen från EU-parlamentet är att vargen, som är det omdiskuterade djuret och anledningen till omröstningen, kan fortsätta att ha visst skydd men inte det nuvarande strikta skyddet.

Om vargen flyttas till en bilaga för arter med lägre skyddsstatus skulle den få jagas, så länge som arten inte är hotad. Enligt IUCN, International Union for Conservation of Nature, är vargen i EU inte en hotad art.

Frågan är förstås inte ny. Enligt juristen Johan Svalby, som bevakar EU-politiken för svenska jägarorganisationers räkning, har EU-kommissionen hittills trixat en hel del för att fördröja en begränsning av vargstammens framfart på kontinenten.

– Vargen är ju en av de arter som det verkligen går bra för. Men när en population blir stor så delar EU-kommissionen upp den i mindre underpopulationer vilket gör att andelen populationer som ”går dåligt” ökar, säger han.

– Enligt kommissionens märkliga sätt att resonera skulle skånska vargar anses skilda från vargar i övriga landet bara för att de befinner sig i olika så kallade biogeografiska regioner, fortsätter han. 

Korsar gränser

I EU-parlamentets beslut ingår dock att försöka sätta stopp för denna räknevurpa. I förslaget ingår nämligen att man bör se till verkliga populationer som är rörliga över både nationsgränser och biogeografiska regioner.

Argumentet är att individer inom arter som varg och lodjur lätt korsar hela kontinenten utan minsta hänsyn till länders gränser.

Om EU-kommissionen väljer att följa EU-parlamentets beslut, och trycket ökar från flera håll inom EU, kan i teorin Sverige, Norge och kanske även Finland räkna vargar i en gemensam population.

Socialdemokraten Heléne Fritzon deltog i omröstningen.

– Djurbönder, fårskötare, jägare och boende på landsbygden måste kunna känna sig trygga. En rovdjurspopulation som nått gynnsam bevarandestatus måste kunna förvaltas aktivt för allas bästa, säger hon i ett pressmeddelande.