Förvaltning

Svenska Jägareförbundet:

”Vi har nått vägs ände”

Anders Nilsson, som är riksjaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet och arbetar med klövviltsförvaltning, säger att älgstammens nedförsbacke har nått ”vägs ände”. Det är dags att dra i nödbromsen.

Vi måste ha en jaktbar älgstam. Det finns undantag i landet där älgstammen har ökat. Men i de områden som har en stark stam av varg eller björn, eller ännu värre – båda rovdjuren, har man jättestora problem, säger Anders Nilsson. 

Han menar att det blir ett väldigt begränsat utrymme för jaktligt uttag under 2022 års älgjakt. 

– Har man både varg och björn är man ute på ett sluttande plan.

Anders Nilsson är positiv till en ny nationell beräkning av älgstammen eftersom ”fingret i luften”-uppskattningar kan gå vilse. En mer noggrann inventering är välkommen.

– Mig veterligen baseras den på historisk avskjutning och älgobs, och de beräkningar som man har gjort i den här modellen har visat god samstämmighet med spillningsinventering. Beräkningen visar att älgstammen är minskande och att den är gles, säger han.

”Mig veterligen baseras den på historisk avskjutning och älgobs, och de beräkningar som man har gjort i den här modellen har visat god samstämmighet med spillningsinventering. Beräkningen visar att älgstammen är minskande och att den är gles. ”

/ Anders Nilsson, Svenska Jägareförbundet

Han tillägger att alla inventeringsmodeller, som till exempel flyginventeringar, har felmarginaler.

– I dag har vi större krav på noggrannhet i avskjutningen än noggrannhet i inventeringen.

Han säger att inventeringen inför höstens älgjakt visar en bister verklighet och att det kan bli svårt för jägare, särskilt i Gävleborgs län med täta stammar av både björn och varg, att fylla frysen i höst.

I delar av Gävleborg är uttaget i predation större än det jaktliga uttaget. På flera håll kan älgjakten komma att helt ställas in.

– Om man inte ska fortsätta sänka älgstammen får man antingen ställa in jakten eller vara mycket försiktig med vilka djur som man riktar jakten mot, säger Anders Nilsson.

Fler älgar i Värmland

Men det är inte bara rovdjuren som har orsakat en minskande älgstam.

– Min uppfattning är att det har drivits på från markägarhåll. Man har velat sänka älgstammen. Även Skogsstyrelsen har varit tydlig med det, liksom skogsbolag och markägarkonstellationer och jägarkåren har utfört deras vilja. Delvis frivilligt, delvis under påtryckning. Det är inget slumpmässigt utfall.

Enligt en attitydundersökning från Sveriges lantbruksuniversitet har jägarkåren reagerat på förändringen och nu tycker man att en gräns är passerad.

– Det är dags att backa och släppa upp älgstammen ett varv, särskilt i de områden som har mycket rovdjur, säger Anders Nilsson.

Värmland, ett landskap med mycket varg, har medvetet arbetat med att öka älgstammen, vilket har lyckats. Gävleborg däremot har sett en kraftig nedgång.

– Nationellt är jakten totalt dominerande över rovdjuren, men det är en klen tröst för de människor som faktiskt drabbas av inställd jakt. Då hjälper inte nationell statistik. Man får titta på en relevant skala. //

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Kalkylator-732x1024.jpg

Läs vad Sveaskog, Svenska Jägareförbundet och Sveriges lantbruksuniversitet tycker om beräkningsmodellen som Naturvårdsverket har utvecklat. Länkar till artiklarna:  

Naturvårdsverket

Sveaskog

Sveriges lantbruksuniversitet