Stål

Allt talar för att hagel av järn, det som vi kallar stål, kommer att bli det naturligaste alternativet till blyhagel. Ett starkt skäl till det är kostnaden per patron, som i runda slängar landar alldeles intill det pris som vi har vant oss vid att betala för blyhagelpatroner. Praktiska erfarenheter från andra länder där blyförbudet har funnits länge är dessutom generellt goda.

Men det finns några saker som är värda att uppmärksamma:

 • Ta för vana att korta skjutavståndet några meter. Stål är lättare än bly. Vid en direkt jämförelse tappar stålhagel fart och prestanda snabbare än blyhagel. Att ha 25 meter som ett riktmärke oavsett vilket vilt det handlar om är klokt, eftersom 25 meter har en tendens att relativt enkelt glida över i 30 meter.
 • Tänk på risken för rikoschetter. Vi har vant oss vid att mjuka blyhagel deformeras, men stål är hårt, runda stålhagel studsar mot hårda ytor. Jakt i steniga miljöer, framför allt när hundar är inblandade, medför uppenbara risker.
 • Gå upp några grovlekar i hagelstorlek när fågel och vilt som gäss, räv och rådjur ska jagas.
 • Det är inte ovanligt att hagelpatroner tappar fart i kyla. Patroner med stålhagel måste vara snabba för att inte tappa i prestanda, i skotteffekt. Vinterjakter med stålhagel, när temperaturen kryper under noll grader, kan alltså bli problematiska. Än finns inga praktiska tester men rådet blir: Är du tveksam till hur dina stålhagelpatroner presterar under jakt i kyla, välj ett annat alternativ.
 • Stålhagel sliter mer på pipan än blyhagel. Det är därför som stålhagel laddas med plastförladdning. Men plast har en bevisad påverkan på miljön, inte minst i vatten. Ett annat exempel på problem med plast är när det jagas fågel över vallar där boskap betar och gräsensilage skördas. Plast i djurfoder är inte bra. Alternativ med nedbrytbara förladdningar finns, exempelvis gjorda av majsstärkelse, och fler lär komma framöver.

Tungsten/volfram

För att kunna fungera som material för hagel måste volfram, som är mycket hårt, blandas eller legeras med någon annan metall, exempelvis koppar, och kallas då Heavy Shot. Resultatet blir att hagel av volfram/tungsten har nästan samma densitet som bly.

 • Ger rejäl prestanda och längre maximala skotthåll jämfört med bly. Fina hagel, som US9, räcker utmärkt för exempelvis andjakt.
 • Vapnet måste vara godkänt för stålhagel för att fungera riskfritt med hagel av volfram/tungsten.
 • Priset är högt. Patronerna når enkelt upp till att kosta 100 kronor styck.
 • Tungsten/volfram kommer med stor sannolikhet inte att bli det givna valet för fågeljägare, med tanke på priset. Däremot, för jägare som vill ha rejäl prestanda och som skjuter några rådjur per säsong framför en drivande hund – och nästan alltid träffar – kan dessa alternativhagel vara ett bra val.

Vismut/bismuth

Vismut är tyngre än stål, men inte lika tungt som bly. Egenskaperna hamnar alltså närmare bly. Materialet är relativt hårt men ganska sprött och i tillverkningen pläteras eller legeras vismut med koppar eller tenn. Resultatet blir hagelpatroner med bra prestanda.

 • Vismut är ett bra alternativ för jägare som vill fortsätta att jaga som man har vant sig vid med blyhagel.
 • Priset kan kännas högt, räkna med det dubbla jämfört med blyhagel.
 • Vapnet måste vara godkänt för stålhagel för att klara vismuthagel.
 • Vismut är en biprodukt vid tillverkning av bly. Eftersom bly fasas ut alltmer i takt med att efterfrågan minskar, så minskar samtidigt tillgången till vismut, vilket i sin tur gör att priset stiger.

Tenn, koppar och zink

Alla äldre hagelbössor klarar inte hagel av de hårda metallerna stål, volfram och vismut. Det lämnar alternativ som tenn och koppar.

 • Tenn väger mindre än stål vilket ger en begränsning som hagelmaterial. Men tenn används framför allt som legeringar med andra metaller. Det ger bra egenskaper i patroner som alla vapen klarar. Nackdelen är att priset är högt och utbudet mycket smalt.
 • Koppar är en mjuk metall som väger ungefär lika mycket som stål. Mjukheten och övriga egenskaper gör koppar till ett bra hagelmaterial och patroner som laddas med standardtryck kan användas i alla vapen. Men koppar är dyrt och tillgången begränsad.
 • Zink är lättare än bly och används som legeringar tillsammans med andra metaller.

Jagar du med patroner som innehåller mycket zink eller tenn är det korta skotthåll som gäller. Räkna med samma skotthåll som med stålhagel som en yttre gräns. Gå också upp ytterligare i hagelstorlekar.