Jimmy Låås arbetar med utbildning av landets jägare. Den senaste tidens dramatiska prisuppgång gäller inte minst ammunition och han påpekar att det rör sig om ett hot mot jägarnas möjlighet att träna skytte – på sikt är risken överhängande att säkerheten under jakt försämras.

– Tidigt tog vissa typer av kulor för träning slut, en stor kedja har till exempel slut på träningsammunition för hagelskytte. Men nu börjar många typer av ammunition bli en bristvara i landets jaktbutiker, det känns både tråkigt och oroväckande.

– Jaktammunitionen verkar det i dagsläget inte alls vara samma problem med. Den har för all del blivit mycket dyrare, men å andra sidan använder den genomsnittliga jägaren inte en så stor mängd under en jaktsäsong.

Jimmy Låås, Jägarnas Riksförbund. Foto: Helen Låås.

Vad gör Jägarnas Riksförbund?

– Nu driver vi frågan om att kunna lägga till en ammunitionstyp för jägarexamens markmål, för närvarande gäller US 7 eller 7,5 med en laddning på 24 eller 26 gram.

– De alternativen har nästan tagit slut och vi arbetar tillsammans med Svenska Jägareförbundet och Naturvårdsverket för att få till stånd en, åtminstone temporär, ändring för att kunna använda oss av 28 gram och på sikt kanske även 30 och 32 gram beroende på hur situationen utvecklas.

Jimmy Låås, som har återkommande kontakt med en stor mängd försäljningsställen och skjutbanor, nämner att diskussionen är likartad vare sig du befinner dig i Skåne eller Norrland.

– Många butiker och skjutbanor har liknande berättelser, ammunition har blivit en bristvara. Det är ju inte så roligt att träna på lerduvebanan om varje skott kostar runt sju kronor. På sikt kan det leda till att jägare inte tränar så mycket, man får inte koll på sitt vapen och säkerheten blir lidande.

Han påpekar att det framför allt är
jägare och skyttar med sämre ekonomi som drabbas.

– När priserna för att skjuta på landets skjutbanor ökar riskerar vi att tappa den grupp skyttar som vi kanske borde värna om allra mest, nämligen ungdomarna. Det vore så klart väldig tråkigt om vi skulle få en minskning av unga blivande jägare och skyttar. 

”Beror på att företagen är smarta”

Henrik Mitelman, Dagens industri.

Omvärldshändelser i all ära – men det är inte hela sanningen, påpekar ekonomen Henrik Mitelman. En annan orsak bakom prisuppgången är att företagen är smarta och konsumenterna accepterar högre priser, säger han.

Henrik Mitelman är oberoende analytiker och krönikör i Dagens industri samt har ett förflutet som analyschef på SEB.

Han påpekar att han är okunnig om ammunitionspriser, men har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt att fundera på vad som driver priser i allmänhet.

– Många verkar leva i tron att allt hänger på omvärldsfaktorer, Putinpriser som Magdalena Andersson säger.

– Men det är att förenkla. Också i min lokala fiskaffär skyller man höjda räkpriser på kriget i Ukraina. Sanningen är att oljepriserna till exempel är lägre nu.

– Enligt min uppfattning beror en väldigt stor del av den höga inflations-
takten på att företagen är smarta och att vi accepterar högre priser.

Du menar att säljarna av ammunition lägger på mer än de behöver, passar på att tjäna extra?

– Jag vill vara tydlig med att jag inte tycker att det är rätt eller fel. Jag har full förståelse för att företagen höjer priserna så mycket som de kan och att löntagarna vill ha så mycket som möjligt i lön.

– Men låt oss komma ihåg grunderna i läroboken: Priset bestäms inte av företagets kostnader utan av vad kunden är villig att betala för en vara eller en tjänst. Uppenbarligen är jägarna villiga att betala mer än de var för ett år sedan. 

”Tyvärr ser vi inte slutet än”

Kjell Edholm är vd för Norma, Gyttorp och Ammotec Sweden.

I Gyttorpfabriken tillverkas i år bara 15 miljoner hagelpatroner mot planerade 40 miljoner. Samtidigt har man tredubblat produktionen av kulammunition på Normafabriken, berättar företagens vd, Kjell Edholm, som spår att krut kan bli nästa bristvara.

Kjell Edholm är vd för Norma, Gyttorp och Ammotec Sweden – som är säljbolag för de båda ammunitionsfabrikerna. För Jakt & Jägare beskriver han en mångfacetterad situation som påverkas av en brist som både går att spåra till pandemin och till Rysslands anfallskrig i Ukraina.

– Hagelammunition är just nu det stora dilemmat, det går inte att få fram rätt komponenter till hylsan. Men problemen var omfattande redan i samband med coronan då de anställda inte fick gå till fabriksjobb. Vår stora leverantör av hylsor kunde inte köra fulla skift under 2020 och 2021, säger Kjell Edholm.

Han tillägger:

– Sedan kom kriget i Ukraina där fabriken för tillverkning av materialet till hylsans culot låg. Jag vet inte exakt vad som har hänt men det kan vara så att den har bombats, tillverkningen har upphört eller något annat. Dessutom är det störningar på en rad andra leveranser, ett tydligt resultat är att årets produktion av hagelpatroner i Gyttorpfabriken har minskat med över 70 procent.

Men det finns undantag som sticker ut och tillverkningen på Normafabriken går mot trenden och ökar i omfattning.

– Tillverkningen av kulammunition har inte drabbats i samma utsträckning. Norma har till exempel lyckats med att tredubbla produktionsvolymen under tiden för coronan. En bra produkt, ett starkt varumärke och att vi har lyckats etablera oss på den amerikanska marknaden är förklaringarna.

Hur reagerar kunderna på prisökningar och brist?

– De flesta jägare skjuter ju inte så många jaktskott, övningsammunition är mer problematiskt. Men jag tror att prisuppgången på ammunition överskuggas av andra fördyringar.

Kjell Edholm fortsätter:

– Jag har stor respekt för jägare som tycker att det har blivit tufft ekonomiskt. Men jag menar att andra prisuppgångar som den på el och diesel påverkar mer. De flesta jägare köper några askar ammunition per år, kostnaden för att ta sig till jaktmarken upplever nog många som mycket värre.

Vad tror du om den framtida utvecklingen?

– Tyvärr ser vi inte slutet än, även om metallpriserna har sjunkit den senaste tiden. Samtidigt stiger kostnaderna för krut, energi och transporter något enormt.

– Jag ser ingen risk för att jägare ska bli utan ammunition, i början av året var molnen svartare. Men totalt sett har vi kunnat leverera både jakt- och övningsammunition.

Hur tror du att kriget i Ukraina kommer att påverka framöver?

– Vi ser framför oss en ökad produktion av försvarsammunition i hela världen, hur det kommer att påverka vet vi inte än. Men det kommer att uppstå trånga sektorer, och jag tror att krut kan bli en av de framtida bristvarorna. 

”Startade med pandemin”

Carl Mörner, Varpsund Home of Shooting AB.

Bland annat hamstring och militär produktion ligger bakom bristen och prishöjningen på ammunition. Men enligt Carl Mörner på Varpsund Home of Shooting AB startade eländet redan med pandemin.

Varpsund norr om Stockholm är en välkänd inrättning bland jägare och skyttar. Verksamheten, en kombination av skytte-
anläggning och butik med försäljning av vapen och ammunition, har bäring på stora delar av en jägares intressen.

Men under de senaste åren har något hänt – framgången har blivit alltmer beroende av framförhållning och planering. 

– Så är det. Om man inte är ute i god tid och beställer sin årsförbrukning kan det bli problematiskt, då kan det bli svårt att få tag på tillräckliga mängder ammunition, säger grundaren och ägaren Carl Mörner.

Framför allt gäller det helmantlad ammunition för skjutbanan, påpekar han och understryker att problematiken inte enbart bör kopplas till den nuvarande inflationen och Rysslands krigföring i Ukraina.

– Faktum är att det startade med pandemin och grunden är komponentbrist. Störst brist är det på tändhattar för tillfället, de har blivit väldigt dyra och svåra att få tag på.

Finns det några ammunitionstyper där bristen är extra stor?

– 9 millimeter är knepigt, de har gått upp säkert med 50 procent. Generellt gäller att nu, då alla länder rustar för otrevliga tider, berörs ammunition som används både civilt och militärt som 5,56 och .308. Det finns ju bara ett visst antal fabriker och man kan säga att det civila skyttet konkurrerar med militären om produktionskapacitet.

– Därtill kommer den amerikanska marknaden. Det är ju välkänt att amerikanerna köper allt och lite till i orostider, och det är det som händer nu.

Ungefär hur stor har den generella prisuppgången på ammunition varit och hur länge kommer den att pågå?

– 20 till 30 procent under de senaste åren. Tyvärr ser jag inte att det här kommer att styras upp i närtid. Det kommer att bli värre.