Uppskattningsvis finns det bara mellan 1 500 och 2 650 vildsvin i Finland.
Foto: Shutterstock Uppskattningsvis finns det bara mellan 1 500 och 2 650 vildsvin i Finland.

Lyckad finsk vildsvinsjakt

I Finland är man rädd för att drabbas av afrikansk svinpest. Jägarna har förstås en viktig roll i ambitionen att förhindra spridning av smittan. Och enligt Naturresursinstitutet Luke finns det nu färre vildsvin i landet än förra året.

I år finns det uppskattningsvis mellan 1 500 och 2 650 vildsvin i Finland. Motsvarande siffra förra året var mellan 2 100 och 5 450 vildsvin. Det är i Finland fråga om uppskattningar som Luke har gjort sedan 2017.
Utifrån observationer som jägarna gjorde under älgjakten förra året finns det mest vildsvin i östra Nyland och sydöstra Finland, uppger svenskspråkiga YLE.

Prover tas kontinuerlig
För att undvika spridandet av afrikansk svinpest är det viktigt att, förutom att hålla stammen på en låg nivå, upptäcka en eventuell smitta i tid.
Därför tas kontinuerligt prover av både fällda vildsvin och av självdöda. Finlands svinföretagare ger jaktlagen mellan 40 och 100 euro i premie per prov som görs på fällda vildsvin.
Förra året undersöktes 715 fällda och 21 självdöda vildsvin i landet. Och bara under januari i år undersöktes totalt 88 vildsvin.
Svinpesten finns redan i Ryssland och Baltikum.

Arbetar förebyggande
Även det förebyggande arbetet är viktigt, som att sprida information om riskerna med smittan via införda livsmedel, skriver Jord- och Skogsbruksministeriet i ett pressmeddelande.
Informationsspridningen har ökat och riktas till resenärer som kommer till Finland. Information ges främst vid gränsstationer vid Finlands östgräns samt i bussar och tåg.
I år kommer det också att satsas på information på Helsingfors-Vanda flygplats. Det planeras också informationsskyltar på rastplatserna längs med riksvägarna.