Foto: Johan Boström Inom 16 månader ska Lantmäteriets kartor bli gratis.

EU-beslut: Lantmäteriets kartor blir gratis

Lantmäteriet kommer att göra tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata och flygbilder öppna och kostnadsfria. Att så ska ske har EU-kommissionen nu beslutat.

– Beslutet är efterlängtat, vi har länge arbetat för att vår data ska vara fri och tillgänglig för så många som möjligt. När Lantmäteriets geografiska information blir fritt tillgänglig blir det billigare, enklare och effektivare att utveckla framtidens samhälle, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör på Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Särskilt värdefulla

EU-kommissionens beslut gäller ett tillägg till Öppna Data-direktivet som innebär att datamängder som är särskilt värdefulla för samhället ska tillhandahållas utan avgift och helst som öppna data.

Bland Lantmäteriet i dag avgiftsbelagda information, och som i framtiden blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, flygfoton, hydrografi och kartor.

Inom 16 månader

EU:s medlemsländer har 16 månader på sig att implementera beslutet. För att Lantmäteriet ska kunna göra det behöver regeringen besluta om ökade anslag till Lantmäteriet.

Direktivet är ett så kallat minimidirektiv, vilket innebär att det är fritt för varje medlemsland att besluta om fler datamängder ska bli fria. Exakt vilka av Lantmäteriets data, utöver de redan utpekade särskilt värdefulla datamängderna, som släpps fria avgörs av regeringen.