Järversättningen 15 år gammal

Den ersättning som samebyar får för rovdjursförekomst har sett likadan ut i drygt 15 år. Det kritiseras nu från samehåll.

1996 infördes det ersättningssystem som ersätter samebyar för rovdjur. Enligt Richard Åström, ordförande i Handölsdalens sameby fastställdes nivåerna något år senare och har sett likadana ut sedan dess. Samtidigt har konsumentprisindex ökat med 22 procent.
– Man upplever en nonchalans från regeringen som säger att de vill ha en rovdjursstam men inte är beredd att ge en fullgod ersättning för den skada som rovdjuren åsamkar, säger Richard Åström, ordförande Handölsdalens sameby till Länstidningen i Östersund.

En fråga för regeringen
Det är regeringen som beslutar hur ersättningarna ska vara och trots att samebyarna försökt få till ändringar i nivåerna har inget hänt.
Richard Åström menar att samebyarna inte har någon möjlighet alls att påverka.
– Skulle vi strejka och inte hjälpa till vid inventeringarna skulle det ju bli svårare för länsstyrelsen att visa hur mycket rovdjur vi har i området och fungerar inte inventeringen så blir det svårare för oss att få skyddsjakt beviljad om vi inte kan påvisa hur många djur som finns i området, säger han till Länstidningen i Östersund.