Företrädare för LRF kräver fri avskjutning av kronhjort för att stoppa skogsskadorna.
Foto: Anders Ljung Företrädare för LRF kräver fri avskjutning av kronhjort för att stoppa skogsskadorna.

Kräver fri avskjutning av kronhjort

Företrädare för LRF kräver fri avskjutning av kronhjort för att stoppa skogsskadorna. Om inte stammen hålls i schack kan det lokalt bli katastrof för mindre markägare, hävdar säger Per-Åke Svensson, ordförande i LRF Sydost.

I småländska Rumskulla har kronhjortarna orsakat stora gnagskador på skogarna. Nu tvingas de avverka granskog som är mellan 25 och 35 år. I vintras upptäckte Ingvar Isaksson de första skadade granarna i sin skog. De flesta av dem är nu avverkade, eftersom de riskerar rötangrepp om de får stå kvar.

– Det här området planterades för 25 år sedan. Nu är 1-2 hektar skog helt förstörd, säger Ingvar Isaksson till Skogsland.

Även en lärkplantering är delvis förstörd.

Ingvar Isaksson berättar att han sett åtta hjortar på gården. Han menar att det inte finns någon mening att plantera gran om hjortarna finns kvar i markerna.

Rumskulla ligger i ett 17 000 hektar stort kronskötselområde.

I dag får man skjuta två vuxna djur och fyra kalvar under jakttiden.

Nu vill skogsägarna i Rumskulla att det ska bli tillåtet att jaga fler kronhjortar än tilldelningen tillåter idag, eftersom de bedömer att stammen är betydligt större än vad beräkningarna visar.

”Måste bli fri avskjutning”

– Jag tror inte att vi vet hur många kronhjortar vi har i området. De är väldigt skygga och vi ser bara skadorna. Det måste bli fri avskjutning, säger Per-Åke Svensson, ordförande i LRF Sydost och skogsägare, till Skogsland.

Även Per-Åke Svensson har skogsskador av kronhjortarna. Ett halvt hektar var skadat för två veckor sedan. Ytterligare en vecka senare var ännu ett lika stort område skadat. Per-Åke Svensson uppmanar andra skogsägare att se över sina skogar, eftersom kronhjortarna snabbt orsakar stora skador.

– Det krävs också att vi lär oss att jaga kronhjortarna. Om inte stammen hålls i schack kan det lokalt bli katastrof för mindre markägare. Det gäller att öka medvetenheten om det här viltet i Småland och i Blekinge. Annars kan vi få samma problem med kronhjortarna som vi har med vildsvinen, säger Per-Åke Svensson till Skogsland.