Miljöpartiet vill stoppa nya vargjaktsregler

Regeringen funderar nu på att lätta ytterligare på reglerna kring när man får skjuta varg som angriper tamboskap eller hundar utanför inhägnat område. Men miljöpartiet sätter sig emot sådana lättnader.

– Vi har precis gjort en uppgörelse om vargarna och kan inte tänka oss att ändra den nu, säger Åsa Domeij, miljöpartiets förhandlare i rovdjursfrågor, till Dagens Nyheter.

Socialdemokraternas partisekreterare Marita Ulvskog gick ut med uppgifter om att partiet är berett att ge jägare och lokalbefolkning större inflytande när angripande vargar ska få skjutas. Från första mars blir det tillåtet att skjuta varg som tänker gå till angrepp mot tamboskap i inhägnat område. Men många socialdemokrater, särskilt i rovdjurstäta områden, kräver sin rätt att få försvara sig mer mot varg än så.

Regional vargförvaltning

Ett steg mot förändring kan vara försök att ha regional vargförvaltning i vissa områden. Men även detta är otänkbart för miljöpartiet. Om regeringen vill göra ändringar måste dessa godkännas av miljöpartiet först. Dessutom måste de utvärderas av Naturvårdsverket.

Enligt Åsa Domeij kan det aldrig bli aktuellt med lokal beslutanderätt, utan möjligtvis samråd med tanke på att det florerar starka känslor i vargtäta områden.

– Rovdjuren är en kontroversiell fråga med många högröstade människor. Eftersom de högröstade ofta är folk som inte gillar rovdjur är det många som har svårt att säga vad man tycker. Man vill inte bli osams med grannar runt omkring sig och även en del jägarintressen, säger Åsa Domeij till Dagens Nyheter.

”Funderar på försök”

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist förklarar vad regeringen nu gör.

– Vi vill ge ett större regionalt inflytande när det gäller de här frågorna. Vi funderar på försök som innebär att de som har tamdjur utanför hägn eller som är ute med en hund utanför ett inhägnat område ska kunna ta ett större ansvar. Vilka former vi kan hitta för att det ska fungera återkommer vi till, säger hon till Dagens Nyheter.

Det arbetas med frågan nu och Ann-Christin Nykvist räknar med att kunna ge ytterligare information om regeringens förslag under våren.