Foto: Mostphotos Den första "Strategi för svensk viltförvaltning" togs fram 2015. Nu är det dags att förnya den.

Naturvårdsverket uppdaterar strategin för viltförvaltning

Strategin för viltförvaltningen till och med 2029 uppdateras nu. Bevarande av arter och brukande av viltet som resurs – samtidigt som skadorna begränsas är tre perspektiv som lyfts.

Det är Naturvårdsverket som uppdaterar sin strategi för viltförvaltning för åren 2022 till 2029. Strategin syftar till att ge:

En riktning för långsiktigt arbete, grund för samverkan mellan aktörer och stöd för aktörerna i deras måluppfyllelse.

Ska genomlysa

Under de första tre åren som strategin gäller kommer speciella fokusområden att lyftas.

Bland annat nämns att man ska genomlysa hur brukandet av viltet som en resurs ska främjas och utvecklas och hur viltskadorna på skog ska minskas.

”Alla berörda”

– Vi hoppas att alla som berörs av eller har ett intresse för den resurs som viltet i Sverige utgör får användning av strategin.  Tanken är att den ska samla alla aktörer inom viltförvaltningen, kommenterar Claes Svedlindh, avdelningschef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket.