Forskare knutna till Skandulv har beräknat jaktens inverkan på vargstammens tillväxt.
Foto: Arkivbild/Mostphotos Forskare knutna till Skandulv har beräknat jaktens inverkan på vargstammens tillväxt.

Så mycket jakt tål vargstammen

Populationens storlek och tillväxt är utgångspunkten när konsekvenserna av jakt ska utvärderas. Forskare knutna till Skandulv har gjort beräkningar gällande den skandinaviska vargstammen.

I en rapport till Naturvårdsverket i Sverige och Miljödirektoratet i Norge presenterar forskarna aktuella beräkningar av den svenska, norska och delvis gemensamma vargstammen. I Sverige ställer EUs Art – och habitatsdirektiv krav på att gynnsam bevarandestatus uppnås. I Norge har man åtta rovdjursförvaltningsregioner där ”ulvesonen” utgör delar i två av regionerna.

Utrymme för jakt  
Forskarnas beräkningar visar att antalet vargar i Skandinavien kommer att vara 489 individer i oktober i år. För att hålla en oförändrad nivå finns det utrymme för jakt på 75 djur, merparten i Sverige. Utan jakt beräknas antalet vargar uppgå till 578 individer hösten 2022.

Jakt och tillväxt
Beräkningarna, som bygger på uppgifter från de senaste tio åren, är gjorda efter populationsmodeller där man bland annat tar hänsyn till hur tidigare års jakt påverkat vargstammens tillväxt.
Rapporten ”Beräkningar av beskattning av den Skandinaviska vargpopulationen 2022” är sammanställd av Henrik Andrén, Håkan Sand, Olof Liberg och Petter Wabakken.