Hemlig, militär signalspaning i Karlskrona kommun kan störas av el- och metallstängsel. Nu stormar bönderna i LRF mot att stängsel mot vildsvin kan kräva bygglov.
Hemlig, militär signalspaning i Karlskrona kommun kan störas av el- och metallstängsel. Nu stormar bönderna i LRF mot att stängsel mot vildsvin kan kräva bygglov.

Spioner stoppar svinstängsel?

I Karlskrona kommun föreslås att bygglov måste sökas för till exempel elstängsel mot vildsvin eller varg och taggtrådsstaket. Enligt LRF:s lokalavdelning i är förslaget är helt orimligt och kan ge stora konsekvenser för många gröna företagare i området.

Militären har avlyssningsanläggningar i området som kan störas av metall. Den topphemliga signalspaningen som utförs av FRA, Försvarets radioanstalt, kräver en störningsfri miljö. Kommunen försöker därför driva fram att stängsel ska tillståndsprövas.

– Det har fungerat tidigare och därför vet vi inte varför det här förslaget kommer nu, säger Sofia Hidling i ett pressmeddelande.

Hon är ledamot i LRF-Sydosts regionstyrelse och ordförande i Torhamns lokalavdelning.

”Kostar tid och pengar”
– Vi kan egentligen inte se att förslaget medför vinster för någon av parterna. Däremot kan det innebära stora problem för många av landsbygdens företagare och kosta både tid och pengar. Det finns en stor oro för hur det kommer att bli om förslaget går igenom, tillägger Sofia Hidling i pressmeddelandet.

Hon befarar att fastigheterna minskar i värde samt att det blir svårare att hålla djur och att snabbt bekämpa vildsvinsskador på grödor.

”Kan ge skador från vildsvin”
– I praktiken har inte en lantbrukare råd att vänta på att ett bygglov ska behandlas för att kunna sätta upp ett stängsel om vildsvinen åstadkommer skador på känslig gröda. Om lantbrukaren väntar på beslut i frågan kan stora arealer påverkas och leda till förluster i förväntad skörd. När vildsvinen är framme måste man agera redan nästa dag, kommenterar LRF:s företrädare.

Samrådstiden för frågan pågår fram till den 19 januari.