”Varför så tyst från jägarorganisationerna?”

Varför är det så tyst? Varför agerar inte jaktorganisationerna med kraft? Varför höjer inte jägarna själva rösten och går till ett seriöst motangrepp? Nästan dagligen smutskastas jägarkåren i media! Jägarna är tjuvjägare som jämställs med kriminella mc-gäng, Jägarna utmålas även som ett hot mot vår fauna.

Det är en ensidig och skev bild av jägarkåren som målas upp med stora rubriker, författade av naturromantiker och journalister med ingen eller liten kunskap om sammanhanget.

Det som förvånar mig i denna diskussion är att det inte sägs knappt något från jägarorganisationerna. Inte ett ord till försvar eller förklaring syns i media från dessa!

Det känns som att man får trakassera och smutskasta jägarkåren hur mycket som helst utan påföljd.

Jakten, och framför allt älgjakten, engagerar ett stort antal människor i vårt län. Även de som inte bor på ort och ställe men har anknytning till byn vänder ”hemåt” lagom till älgjakten. Många mäter tiden i ”före och efter” älgjakten och det pratas jakt. Det hålls möten inför jakten och det hålls möten för att summera den nyss genomförda jakten.

Knyter näven i fickan

Älgjakten är STOR, men nu rycks jakten undan för många på grund av vargen.

Många knyter näven i fickan och ger verbalt uttryck för sin oro, ilska och frustration. Någon kanske går steget längre i sin frustration över den påtvingade inskränkningen i jakten och skjuter vargen när tillfälle ges.

Det sistnämnda är förstås olagligt och kan inte accepteras. Tyvärr finns det ändå människor som inte ser någon annan utväg än att gå handgripligen tillväga. Ändringen av paragraf 28 är ett steg i rätt riktning och jag hoppas att den kommer att tillämpas som det är tänkt.

Missbrukas paragrafen är vi förmodligen tillbaka på ruta ett ganska snart!

Vargen är för jägaren vad minken är för kräftodlaren, en katastrof, för att göra en liten försiktig förklaring.

Kräftodlaren kan skjuta eller fånga minken i fällor men det får inte jägaren göra med vargen.

Naturliga dödsorsaker för varg

Det försvinner cirka 20 – 30 vargar per år som direkt antas vara tjuvskjutna. Vargen lever ett hårt liv och det händer faktiskt att vargar blir dödade av älg som sparkar ihjäl sin angripare. Det händer även att vargen går genom isen och drunknar precis som andra djur kan göra ibland. Men självklart är den då skjuten av jägare!

När så sanningen uppdagas, att vargen som hittades inte var skjuten, blir det bara tyst. Ingen dementi eller upprättelse.

Jakten är för många ett sätt att leva och existera och det är svårt att sätta ord på, tillräckligt starka, för att icke jägare ska förstå innebörden av det som nu sker.

Allt arbete spolieras

Allt vad viltvård heter blir spolierat. Att jaga med lös hund blir omöjligt. Att ta ledigt en hel vecka för att eventuellt skjuta en älg är det inte många som kommer att göra i framtiden. Att jaga över huvud taget är inte lika självklart och roligt längre. Jakten riskerar på sikt att dö i vårt län!

Vilka de ekonomiska följderna för samhället detta kommer att medföra kan vi bara spekulera i.

Jag föreslog för Jägareförbundet i Falun att man enligt dansk modell skulle göra en ”familjedag” om jakt för att där kunna visa icke jägare vad jakt är och att jägarna faktiskt gör en stor samhällstjänst genom att förvalta den svenska viltstammen.

Jag fick till svar att det inte fanns något sådant behov vilket i mina öron var ett mycket märkligt svar. Behovet är enormt men uppgiften kanske är Jägareförbundet för stor?

Jägarkåren har svårt med föryngringen av nya jägare, jakten riskerar att utarmas och i det långa perspektivet dör jägarna ut om inget görs. Kanske kan Jägarnas Riksförbund ta upp och göra något vettigt av ämnet?