Enligt en norsk undersökning är det inte trofén som i första hand avgör om en jägare avlossar ett skott mot ett skjutbart vilt.
Foto: Christa Eder / Mostphotos.com Enligt en norsk undersökning är det inte trofén som i första hand avgör om en jägare avlossar ett skott mot ett skjutbart vilt.

När fäller jägaren viltet?

Troféerna styr inte jakten enligt norska forskare

Forskare i Norge har försökt finna vad som avgör när en jägare fäller en hjort som det är skottläge på. Bland annat kan jaktlagets storlek avgöra hur den enskilde jägaren agerar.

Det är forskare vid Institutt for biovitenskap vid universitet i Oslo som försökt analysera jägarens beteende. Undersökningen presenteras på forskning.no.
Forskarna har analyserat data från 256 platser i Norge åren 1999 till 2010. I dessa jaktdata finns uppgifter om vilka hjortar som fälldes, vilka som sågs och som inte fälldes.
I korthet spelar tidpunkten stor roll. I början av jaktdagen kan en hjort få passera då jägare senare hoppas få ett bättre djur i siktet. Men väntar jägaren för länge kanske vederbörande inte får fälla något djur alls. Det kan hända andra jägare i laget fäller viltet och uppnår den kvot laget har. 
Forskningsresultaten presenteras utförligare i en amerikansk vetenskaplig tidskrift. Avsikten med att ta fram den teoretiska modellen har varit att delta i en internationell debatt om att jägarna ensidigt skulle välja lämpliga trofédjur. Om jägarna agerar så är det risk att populationerna snedvrids av människa då många starka djur tas bort, säger kritikerna.
Men professor Atle Mysterud säger att forskarna inte funnit att norska jägare ägnar sig åt troféjakt som kan ge en negativ bild av jakt. Professorn har funnit att det är rekreation, köttet och en reglering av bestånden som är viktigast för de norska jägarna.