• Älgskadefondsföreningen

LRF: Verket cyklar om vargpåverkan

AktuelltPublicerad: 2015-12-11 09:00

Enligt Naturvårdsverkets utredning om hur vargarna påverkar den svenska socioekonomin drar verket slutsatsen att påverkan inte är nämnvärd. Detta kritiseras nu från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) i ett öppet brev.

Naturvårdsverkets slutsats av den socioekonomiska utredningen om vargen och dess påverkan lyder ”...ekonomisk påverkan från vargförekomst på olika verksamheter på samhällsnivå inte är så omfattande att verksamheten påtagligt försvåras”.
– Verket kunde inte hamna mer snett i sin slutsats. Ingen har väl trott eller ens påstått att Sverige som samhälle eller nation går på knä på grund av vargen. Frågan är snarare hur de som drabbas av vargangrepp eller riskerar det, klarar av det ekonomiskt och psykiskt? Vargangrepp gynnar knappast viljan hos landsbygdsföretagare att satsa på framtiden, säger Helena Jonsson, förbundsordförande LRF.

”En ren provokation”
LRF menar att Naturvårdsverkets val att beräkna påverkan utifrån ett medelvärde från hela landet är en ren provokation.
– Dessutom är det underlag som verket utgått ifrån är rent vetenskapligt så dåligt att det inte går att besvara regeringsuppdraget. Jag träffar ofta människor som lever i vargland på landsbygden. Det psykiska lidandet som de drabbade utsätts för på grund av vargarnas närvaro och dess hårdföra beskyddare, går aldrig att ersätta. Som djurägare har jag har stor förståelse för den oro och maktlöshet som många av mina kollegor i vargområden känner, avslutar Helena Jonsson.

Här hittar du det öppna brevet från LRF till Naturvårdsverket.

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

6. #4 Hundföraren. Var så god.

2015-12-13 10:57

Någon lär har sagt att "den som står i skuld är inte fri".

Helen och LRF är gisslan under de bidrag de mottar från EU. Enligt flera källor mottar svenskt jordbruk mer i EU-bidrag än dess totala nettointäkt.
http://cornucopia.cornubot.se/2014/11/svenskt-jordbruk-gar-under-utan-eu-stod.html

Regler för, och exempel på hur dessa bidrag fördelas, kan du se här:
http://www.expressen.se/nyheter/svenska-bonder-far-dela-pa-sex-miljarder/

Försök hitta Molstaberg i listan om du kan.
Vad som däremot framgår av listan är att de s.k. "ansvarsfulla fårägarna" vars konkurenskraft kommentatören på Rovdjurföreningens FB-sida bekymrar sig så för mottar over 5.700.000 kr om året i EU-stöd.(+Börreholms stöd (ej på top 20 listan))

Hundföraren, om du tror att det är för att bönderna på Skabersjö/Näsbyholm/Börreholm är så mycket mer ansvarfulla eller om de är rädda att stöta sig med dem (EU) som föder dem får du bestämma själv...

För EU hade det blivit billigare att lägga ner svenska jordbruk, producera maten i Polen, Tyskland, Frankrike och Spanien m.fl centraleuropeiska länder.
Tror du att det är en tillfällighet att det är representanterna för just de länderna som hårdast motsätter sig en förändring av art- och habitatdirektivet?
http://www.birdlife.org/europe-and-central-asia/news/major-eu-countries-join-fight-protect-european-nature-laws

Fortfarnade någon som tror att Helen och LRF på allvar är beredd att kämpa för att rovdjurskoncentrationen i mellamsverige ska bli lägre?

Varför bita den hand som föder dig.....

5. Bra Mats S Johansson

2015-12-12 23:26

Man behöver inte ha någon speciellt hög IQ för att inse riktigheten i din kommentar. Bara ett spel för galleriet och lek med drabbade människor. Betald dubbelmoral.

4. Tack Mat S Johansson ….

2015-12-12 23:18

…. för din stora insik och insats, jag känner mig lurad.

Tydligt är att i krig och kärlek är allt tillåtet. Här ryms varken moral eller samvete bara den röd-gröna sörjan vinner.

Kontentan av det är att vi får göra lika. Krig är vad som gäller de närmaste åren.

Men det blir i alla fall ett val om 2,5 år.

Mats! Vi behöver mer info.

3. #1 Calle. Spel för galleriet och krokodiltårar

2015-12-12 11:26

är vad Helen sysslar med.

För en dryg vecka sedan skrev Helen Jonsson under en debattartikel tillsammans med Johanna Sandahl på SNF.

Den samma Johanna Sandahl vars förenings jurist, betald av NVV, är den som agerar spökskrivare för Nordulv, Rovdjursföreningen, m.fl som överklagar varenda beslut som innebär en en uppbromsning av varstammens tillväxt.

Ser ni inte vad det står i den???

"Det bör slutligen vara frågan om nya anslag till lantbruket, inte en omfördelning av medel som redan är avsatta."
På svenska:
Johanna lovar att hjälpa till att skaffa nya pengar stödpengar till LRF. Helen behöver inte ens ta en intern debatt med de medlemmar som motsätter sig att stödpengar omfördelas från de som redan badar i EU-stöd i områden utan varg (storskaligt jordbruk i södra Sverige) till dem som verkligen behöver hjälp.

Johanna behöver inte "stöta sig" med de välbemedlade storskaliga jordbrukarna i södra Sverige som går ut i media och påstår att rovdjursproblemen är små och som betalar in miljontals kronor till SNF årligen för att få märka sina produkter Bra Miljöval.

Win/Win för LRF och NF.

På Rovdjursföreningens FB-sida låter det så här: "Såhär agerar ansvarsfulla fårägare med stora marker och till och med större besättningar än de på Molstaberg (förutom att de även skaffade lamor). Varför ska Molstaberg skaffa sig en konkurrensfördel mot dessa ansvarsfulla fårägare genom att vägra lägga ner pengar och/eller arbete för att skydda mot eventuella framtida attacker? http://www.sydsvenskan.se/skane/elva-mil-stangsel-satts-upp/"

Den som skrivit kommentaren vet givetvis att lamadjuren ingår i ett försöksprojekt och betalas av andra än de s.k. ansvarsfulla jordbrukarna. Han vet givetvis också att de s.k ansvarsfulla djurbrukarna har ett företag med nästan 20 anställda medan Molstaberg drivs under helt andra betingelser.
Han vet också att stängsling på Molstaberg är betydligt besvärligare än på den skånska slätten.

De vet givetvis också både Helen och Johanna.

Sorry Calle Seleborg, men om du tror att du ska få någon hjälp av LRF när det gäller att minska antalet eller ens koncentrationen av varg i mellansverige så kommer du att bli besviken. Det lovar jag.2. Halleluja …..

2015-12-11 19:50

……. det finns ju folk som begriper en bit upp i hierarkin.
Börjar vi skönja gryningen av det här helvetet.
Några till av Helena Jonssons kaliber i ledande positioner plus nästa val så kan det gå vägen.

1. Mycket bra av LRF

2015-12-11 13:33

Hoppas att Åsa Romson m. fl. läser denna skrivelse.
Det kan vara intressant att se vad SLU anser vara sin huvuduppgift
Miljö, naturbruk och livsvetenskaper
SLU är ett universitet med samlad kunskap om ett hållbart nyttjande av de biologiska naturresurserna, inom miljö och inom livsvetenskaperna.
Verksamheten spänner från gener och molekyler till biologisk mångfald, djurhälsa, bioenergi och livsmedelsförsörjning. Samhällsplanering, hållbar utveckling av stad och land, samt globala frågor, som ett förändrat klimat, finns också på agendan.
I stora drag handlar det om hur man med bibehållen välfärd för människor och djur kan bruka biologiska naturresurser i skog, mark och vatten utan att förbruka dem. Denna grundtanke genomsyrar universitetets utbildning, forskning och miljöanalys.
Jag undrar hur vår rovdjursforskning som, bedrivs av SLU, är att med bibehållen välfärd bruka våra naturresurser.
För mig det verkar vara rent tjänstefel av våra vargforskare.

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsZaim
  • AnnonsPolaris Skandinavia
  • AnnonsEngelsons