• Pinewood

Polisen kovänder i Lillhärdalfallet

Ytterligare två misstänkta återfår nu sina vapen

AktuelltPublicerad: 2015-08-11 08:15

Polismyndigheten gör nu en kovändning och lämnar tillbaka jaktvapnen till två av de misstänkta i Lillhärdalfallet. Så sent som i februari förklarade poliskommissarie Nils-Olov Gärdin att vapnen var omhändertagna eftersom polisen var övertygad om att de fem misstänkta skulle fällas för illegal vargjakt. Men nu ändrar sig alltså Nils-Olov Gärdin.
– Vi har funderat på saken och tycker att det känns mest rätt så här, säger Gärdin till Jakt & Jägare.

Det var i maj 2012 som fem män från trakterna av Lillhärdal greps under spektakulära former i det så kallade Tandsjöreviret på gränsen mellan Dalarna och Härjedalen. Länsstyrelsens naturbevakare var övertygade om att det var illegal vargjakt på gång och hade mobiliserat ett stort polispådrag med bland annat helikopter.

Frikända nekades sina vapen
De fem åtalade har hela tiden nekat till brott och hävdat att det var ute för att reka inför bäverjakt. Det finns ingen teknisk bevisning mot de åtalade och Mora tingsrätt frikände dem.
Alla fem fick sina jaktvapen beslagtagna i samband med att de greps, anhölls och häktades. Tre av dem överklagade och fick rätt av Förvaltningsrätten, som slog fast att vapnen inte kunde hållas av polisen så länge åtalet inte prövats i domstol.

Förvaltningsrättens syn på saken 
”Att en person är skäligen misstänkt kan i bevishänseende inte jämställas med att det är sannolikt, eller föreligger sannolika skäl att anta, att personen kommer att dömas för brottet", skrev Förvaltningsrätten i sin dom hösten 2012.
Två av männen, bland annat Anders Dunder i Lillhärdal var inte med i den första vändan för överklagningar. När Mora tingsrätt i november 2014 meddelade sin frikännande dom mot samtliga åtalade vände sig Anders Dunder och en av de andra åtalade till polisen för att få tillbaka sina vapen.

Så sa Gärdin i februari 
Polismyndigheten i Jämtland och Västernorrland sa nej med hänvisning till att åklagare Åse Schoultz överklagat och att ärendet kommer upp för överprövning i Kammarrätten i månadsskiftet september-oktober.
– Vårt beslut grundar sig på att åklagaren är övertygad om att de kommer att fällas för illegal vargjakt, sa poliskommissarie Nils-Olov Gärdin till Jakt & Jägare i februari i år.
Han fick frågan:

• Borde inte ni justera ert beslut, just med anledning av hur förvaltningsrätten beslutade i ärendet med dem som överklagade?
– Kan, kan vi väl, men det är så här vi resonerar i ärenden där människor är misstänkta för brott. Blir de fällda kommer vapenlienserna att återkallas. Åklagaren tror ju på fällande dom och då är det vår skyldighet att hålla vapnen i beslag, svarade Nils-Olov Gärdin.

Så säger Gärdin nu 
Men nu har Gärdin alltså ändrat sig. På måndagen meddelade han Anders Dunder och den andre åtalade, per telefon, att de kommer att återfå sina jaktbössor.
– Vi har tittat på rättsläget och pratade med kollegor och tycker att vi häver vårt beslut nu. Blir de fällda i hovrätten så tar vi omtag i frågan. Det känns mest rätt så här helt enkelt, säger Nils-Olov Gärdin.
Han har nu tagit intryck av att tre av männen fick rätt i Förvaltningsrätten om de omhändertagna vapnen, samt den friande domen i Mora tingsrätt.
– Det känns vettigt nu att lämna tillbaka vapnen, säger Nils-Olof Gärdin.

• Gjorde ni fel när ni inte återlämnade vapnen tidigare?
– Nej, formellt har vi gjort rätt, det är inget snack om det. Men nu har vi tagit beslut att göra så här, återlämna vapnen, och jag tror inte att det är någon som klagar på det, säger Nils-Olov Gärdin.

Grumlad glädje 
Anders Dunder har missat flera jaktsäsonger och är glad att få tillbaka sina vapen, men glädjen grumlas.
– Det har varit fruktansvärt jobbigt och jag tror att polisen lämnar tillbaka vapnen nu för att liksom släta över vad som hänt. Hur allt än slutar så har man straffat oss.
– Och då ska man veta att vi var fyra personer med obrukbara vapen på platsen. Den femte befann sig med brukbart vapen 1,3 mil i från oss. Ändå har man anklagat oss för illegal vargjakt, säger Anders Dunder.

 

Kommentarer

Klicka här för att skriva en kommentar

Din kommentar kommer att granskas innan den visas i listan med kommentarer.

Skriv en kommentar

Dina uppgifter

Dina uppgifter

12. Är polisen tonåringar?

2015-10-05 07:49

Så polisen fattar myndighetsbeslut baserat på hur något känns?
Men är detta ett skämt eller?

11. Alla är oskyldiga

2015-08-19 13:57

Alla är oskyldiga tills motsatsen bevisats. Om inte den formuleringen stämmer i det här fallet, så är inte alla lika inför lagen. Bara för att den här riksbekanta åklagaren har fått en sak i huvudet och inte släpper den, så är dom inte skyldiga.

10. Åklagaren tror??

2015-08-12 07:17

De borde väl en polis veta att om inte åklagaren anser sej ha tillräckligt för en fällande dom så får han / hon inte väcka åtal. Skandal är de.

9. Retssikkerhed

2015-08-11 11:06

Hvor er retssikkerheden, når enkeltpersoner ved politiet først kan beslutte sig for at de ved bedre end en dommer, og så senere bare ændre holdning med henvisning til "Det känns mest rätt så här helt enkelt". I en retsstat skal ikke være afgørelser ikke basseres på følelser, men på fakta og konkret fortolkning af loven. Fortolkning af loven er i øvrigt domstolenes opgave ikke politiets.

8. "Det känns mest rätt"

2015-08-11 10:08

Hur det "känns" för polisen när den "funderat" och "pratat med kollegor" - skall det avgöra hur man agerar i rättsfall.
Det måste väl finnas en tydlig lagtext. Kan man verkligen låta en tvärsäker åklagare bestämma om vapenbeslag. Rättsröta?

7. Det är dags.......

2015-08-11 10:07

......att återinföra tjänstemannaansvar! Som det är idag kan vilken tjänsteman som helst missbruka sin "makt" utan påföljd. Om tjänstemannaansvaret tillämpades skulle förhoppningsvis de flesta tänka sig för både en och två gånger innan man fattar lagstridiga beslut.

6. Kalla fötter?

2015-08-11 10:07

Någon eller några har påbörjat reträtten nu. Vi kommer nog snart att få höra de mest märkliga skäl varför man agerat så som man har gjort från myndigheternas sida. Det blir nog bara en liten fjäder kvar av allt detta.

5. Kommer inte ihåg...

2015-08-11 08:31

...men "på platsen med obrukbara vapen"?

4. Ingen befogenhet

2015-08-11 08:30

Polisen har ingen befogenhet rent juridiskt att skydda sig bakom i detta fallet, i och med att det finns ett utslag i tingsrätten. För om polisen inte behöver rätta sig efter domstolsbeslut så behövs inte domstolar i vårt samhälle eftersom att polisen verkar kunna utföra myndighetsbeslut utan att ha kunskap eller bevis i sitt arbete.
Nej, detta bevisar det som GW sade för flera år sedan och det är att polisen som yrkeskår har tappat för många poäng i sina tester för att kunna fungera fritt inom det som de är satta att göra = att upprätthålla lag och ordning. Som det är nu så skapar de oordning och hittar på egna lagar från fall till fall. Skandalöst dåligt av de som skall var lagens långa arm. Jag har inte litat på polisen på flera år och ännu mindre nu...

3. Helt oacceptabelt!

2015-08-11 08:30

Att detta händer i Sverige 2015 är väl ändå helt otroligt! Polisens och åklagarens agerande i detta fall får bara inte gå omärkt förbi.
Att agera på detta överförmyndande sätt när personerna inte är dömda måste vara unikt.
De har vapenlicenserna kvar! De är inte dömda! Ändå blir de behandlade som att de redan vore dömda! Och detta har pågått i flera år!
De inblandade personerna som tagit dessa, för mig, helt felaktiga besluten, som drabbar enskilda personer tycker jag skall få stå för sina handlingar och ta konsekvenserna för det.
Hoppas att någon jurist från t.ex Jägarnas Riksförbund eller Svenska Jägareförbundet ställer upp och hjälper till med att dels åtala poliser och åklagare för felaktigt agerande. (Även om de misstänkta skulle bli dömda, är det felaktigt) och även att begära en mycket stor ersättning för utebliven jakt under flera år, psykiskt lidande samt kraftigt försämrad livskvalité.
Tänk om en bilförare, med körkort skulle bli misstänkt för felaktiktig körning, skulle få bilen beslagtagen under flera år i väntan på rättegång p.g.a. Att åklagaren TROR att vederbörande kommer att bli fälld! Detta är väl ett helt främmande agerande för de flesta.

2. Det är bara...

2015-08-11 08:29

...att begära skadestånd. Massor, så det blir dyrt för staten.
Vi på landsbygden måste väl ändå få röra oss i naturen utan att åka fast...

1. 1,a tecknet på...

2015-08-10 23:31

...att åklagaren Åse är på väg att få göra detsamma? Även hon borde ju nån gång fatta hur fel ute hon är! Beklagligt att det skulle ta så lång tid för Polisen att fatta!

  • Annons Hylte lantmän
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • Annons JRF
  • AnnonsNetto Jakt
  • AnnonsEquipt
  • AnnonsChevalier
  • AnnonsJohn Deere